Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Registrul evidenta proiecte de hotarare

Registrul evidenta proiecte de hotarare

 

 

Nr.Proiectului

de hotărâre

Data inițierii

proiectului

Titlul proiectului de hotărâre
12 28.01.2020 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, al institutiilor subordonate si a listei de investitii, pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023
11 16.01.2020 Hotarare nr. 11 din data de 16.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Achizitie sistem de supraveghere video comuna Paulesti, judet Prahova"
10 15.01.2020 Hotarare nr. 10 din data de 15.01.2020 privind insusirea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020
9 15.01.2020 Hotarare nr. 9 din data de 15.01.2020 privind asigurarea din bugetul local al Comunei Paulesti a sumelor necesare realizarii lucrarilor de "Amenajare grup sanitar in incinta Postului de Politie Paulesti"
8 14.01.2020 Hotarare nr. 8 din data de 14.01.2020 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2020
7 14.01.2020 Hotarare nr. 7 din data de 14.01.2020 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Paulesti, pentru anul 2020
6 13.01.2020 Hotarare nr. 6 din data de 13.01.2020 privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020-2021
5 13.01.2020 Hotarare nr. 5 din data de 13.01.2020 privind acordarea prestarilor financiare exceptionale
4 13.01.2020 Hotarare nr. 4 din data de 13.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea nr.276/2010, anul 2020
3 13.01.2020 Hotarare nr. 3 din data de 13.01.2020 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti
2 13.01.2020 Hotarare nr. 2 din data de 13.01.2020 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei paulesti, pe anul 2020
1 13.01.2020 Hotarare nr. 1 din data de 13.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti incepand cu anul 2020