Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Urbanism

1) CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism

2) CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfintare

3) CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urmanism

4) CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare

5) COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarii

6) COMUNICARE privind incheierea executiei lucrarii

7) DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

 

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI UNIC -> AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
ORDINEA DE ARANJARE A DOCUMENTATIEI (2 dosare cu acelasi continut)

1) CERERE autorizatie de construire (completata integral)
2) Anexa la cerere (completata de proiectant)
3) Dovada inregistrarii lucrarii la OAR/UAR
4) Copie lagalizata act de proprietate (contract V.-C./titlu proprietate/certificat de mostenitor) + copii de pe planurile aferente
5) Planul pe suport TOPO
6) Copie certificat urbanism
7) Avizele, in ordinea din certificat -> fisa tehnica + aviz + planul aferent
8) Documentatie tehnica
- arhitectura (memoriu + planuri)
- rezistenta (memoriu + planuri)
- studiu geotehnic 

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE URBANISM
- Cerere certificat de urbanism completata (cu adresa, telefon, etc.)
- Copii acte proprietate (titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat mostenitor, etc)
- Extras carte funciara actualizat
- Plan de incadrare in zona (2 exemplare)
- Plan de situatie si amplasament pe suport topografic la sc. 1:5000 pana la 1:500 cu viza OCPI
- Memoriu tehnic intocmit de proiectant (2 exemplare)
- Document de plata a taxei certificatului de urbanism, stabilita de emitent, conform legii (copie) 

 

1. Anunt dezbatere publica 6840 din 20.07.2011

2. Adresa nr 6481 din 20.07.2011