Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Formulare

 

Denumire formular

An formular

Formatul documentului

ITL001- Chitanta pentru incasarea creantelor bugetelor locale      2016       PDF

ITL002- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădirile rezidentiale / nerezidentiale /cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

2016

PDF

DOC

ITL003- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren -persoane fizice

2016

PDF

DOC

ITL004- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren -persoane juridice

2016

PDF

DOC

ITL005- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport - persoane fizice/juridice

2016

PDF

DOC

ITL006- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane fizice/juridice

2016

PDF

DOC

ITL007- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă - persoane fizice/juridice

2016

PDF

DOC

ITL008- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

2016

PDF

DOC

ITL009- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

2016

PDF

DOC

ITL010- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetuli local - persoane fizice

2016

PDF

DOC

ITL011- Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local - persoane fizice

2016

PDF

DOC

ITL012- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local persoane juridice

2016

PDF

DOC

ITL013- Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local - persoane juridice

2016

PDF

DOC

ITL014- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate - persoane juridice

2016

PDF

DOC

ITL015- Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

2016

PDF

DOC


 Cerere de compensare

 

PDF

 

Cerere de restituire

 

PDF

 

Imputernicire

 

PDF

 DOC