Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Taxe si impozite
+Formulare taxe si impozite

Persoane fizice

Model 2006 ITL - 001: Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Model 2006 ITL - 003: Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Model 2006 ITL - 005: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport

Model 2006 ITL - 007: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport

Model 2009 ITL - 027: Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Model ITL - 29: Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice

Model 2010 ITL - 104: Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Persoane juridice

Model 2006 ITL - 005: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport

Model 2006 ITL - 007: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport

Model 2006 ITL - 010: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice

Model 2006 ITL - 011: Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Model 2006 ITL - 013: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

Model 2006 ITL - 014: Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Model ITL - 015: Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

Model ITL - 016: Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente, datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, in cazul contribuabililor persoane fizice si persoane juridice/Situatia cuprinzand vehicule lente

Model 2009 ITL - 027: Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

+Informatii publice