Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Prezentare

COMUNA PĂULEŞTI, JUDETUL PRAHOVA – SCURTĂ PREZENTARE

          I. POZIŢIA GEOGRAFICA     
          Comuna Păuleşti este situată in partea central-sudică a judetului Prahova, pe DN 1, la circa 2 km nord de Municipiul Ploieşti si la aproximativ 63 km fata de Bucuresti.
          Comuna Paulesti este situata in latitudine intre: 44,98o lat. N (punctul extrem sudic – zona INTEX) si 45,03o lat. N (punctul extrem nordic – zona de contact cu orasul Plopeni), iar in longitudine intre: 25,91o long. E (punctul extrem vestic – calea ferata Bucureşti – Braşov) si 25,99 long E (punctul extrem estic – Valea Teleajenului).
          Localitatile vecine sunt:

  •              in nord: Orasele Plopeni si Băicoi
  •              in sud: Comuna Blejoi
  •              in vest: Orasul Băicoi si Comuna Aricestii – Rahtivani
  •              in est: Comuna Blejoi, Orasul Boldesti – Scaieni, Comuna Lipanesti.

          Comuna Paulesti este alcatuita din patru sate: Paulestii Noi, Cocosesti, Paulesti si Găgeni.
          Suprafaţa totală a Localităţii Păuleşti este de 5398 ha, din care intravilan 940 ha reprezentând 17,4% din teritoriul localităţii şi extravilan 4458 ha reprezentând 83,6%.


          II. CARACTERISTICILE CADRULUI NATURAL
          II.1. RELIEFUL

          Localitatea Paulesti este situata la contactul dintre Câmpia Inalta a Ploieştilor, parte componenta a Câmpiei Romane si Subcarpatii Prahovei, subunitate a Subcarpatilor de Curbura.
          Relieful de câmpie este prezent in vestul si sudul localitatii, iar cel deluros de tip subcarpatic in restul teritoriului. Câmpia are un aspect relativ neted, avand altitudini cuprinse intre 195,5 m si (in sudul localitatii) 232,7 m (in zona Padurii Paulesti).
          Dealurile subcarpatice au altitudini cuprinse intre 242 m – D. Găgeni si 337 m – D. Degerati, reprezentand altitudinea maxima din localitatea Paulesti. Dealurile au versanti cu panta lina si culmi rotunjite sau relativ netede, astfel incat casele pot ajunge pana la 250 – 300 m. Zona deluroasa se extinde la vest de Valea Teleajenului si cuprinde D. Degerati (337m), D. Găgeni (242 m), D. Paulesti (282,2 m) si D. Pietris (281 m). Versantii estici si nordici sunt acoperiti cu paduri de stejar, iar ceilalti cu livezi, vii, pasuni, fanete si constructii.
          Dealurile corespund unor structuri anticlinale pliocene (Valeria Velcea, Alexandru Savu 1982) fiind alcatuie din roci sedimentare: nisipuri, pietrisuri si argile.
          Resursele naturale ale zonei deluroase sunt: rocile de constructie (nisipul, pietrisul, caolinul), petrolul si gazele naturale, padurile, pasunile, fanetele naturale, viile, livezile si solurile cu fertilitate destul de ridicata (din clasa argiluvisolurilor).
Potentialul economic deosebit a favorizat extinderea intravilanului si in zona deluroasa inca de la aparitia acestei asezari omenesti.
Câmpia Ploieştilor, neteda dar bombata este conul de dejectie al Prahovei desfasurat cu precadere pe stanga raului pana sub poalele dealurilor izolate de la Băicoi si Găgeni.
          Suprafata câmpiei este neteda, dar pastreaza inca urmele divagarii Prahovei care apar pe alocuri ca valcele abia schitate. Paraul Dambu curge printr-o vale mult prea larga fata de puterea lui de eroziune si se pare ca el a imprumutat un vechi curs al Prahovei daca nu cumva al Teleajenului, care si el patrundea candva in câmpie pe la Găgeni (Gh. Niculescu, I. Velcea, 1973). Pe de alta parte saua aluvionata de la Găgeni, care desparte D. Tintea de D. Găgeni, indica si ea scurgerea unui rau pe aici. Datorita stratului gros de aluviuni panza freatica se afla la adancimi mari 40 – 50 m.
          Câmpia piemontana a Ploieştilor este alcatuita din prundisuri acoperite de depozite argiloase si loessoide de varsta pleistocena medie (G. Valsan 1915, Gh Niculescu 1960).     Altitudinea maxima inregistrata in câmpie pe teritoriul localitatii Paulesti este de 232, 7 m in zona Padurii Paulesti. Pantele generale se dirijeaza spre sud-est si sunt de 3 – 6‰ (Gr. Posea 2005) terasele reprezinta elementul principal de diversificare a campurilor din Câmpia piemintana Targoviste – Ploieşti, ele sunt dispuse in general sub forma de evantai. Luncile se prezinta sub forma unor culoare largi care adesea sunt inundate si cu aluvionare intensa.      
          Relieful antropic se evidentiaza prin movile de tip gorgan (exemplu Movila Vulpii situata in extremitatea vestica a localitatii), diguri, canale, terasari de maluri, excavatiuni, etc..
Resursele naturale sunt reprezentate de: soluri cu fertilitate ridicata din clasa molisoluri, pajisti naturale si roci de constructie (nisip si pietris exploatate de localnici din albia paraului Dambu).
         Din analiza realizata putem concluziona ca relieful localitatii Paulesti este favorabil dezvoltarii acestei asezari omenesti, oferind conditii bune pentru locuire si pentru desfasurarea unor activitati economice diversificate.


          II.2. CONDITII CLIMATICE
          Prin poziţia sa, Comuna Păuleşti se caracterizează printr-un climat temperat – continental – moderat şi de tranziţie.
          Pe teritoriul Comunei Păuleşti se interferează caracteristicile climatului dealurilor joase (subcarpatice) cu cele ale climatului de câmpie.
•    Temperatura medie anuală este de aproximativ 10oC, valoare rezultată din analiza observaţiilor meteorologice din perioada 1975 – 2010, realizate la Staţia Meteorologică Ploieşti. Dar, se constată că, în perioada 1936 – 1946, temperatura medie anuală a variat între 8,9oC şi 11,8oC.
•    Temperaturi extreme: cea mai ridicată temperatură înregistrată a fost de 39,4oC la 4 august 1945. Temperatura minimă absolută a fost de -27,3oC (zona deluroasă) şi -22,3oC în cea de câmpie, la 13 ianuarie 1985.
•    Temperatura medie a verii (luna iulie) şi a iernii (ianuarie)
          Influenţa zonelor locuite asupra temperaturii aerului este sesizabilă mai ales în sezonul rece, când diferenţa dintre temperatura măsurată în interiorul localităţii şi cea a spaţiului deschis (limitrof) poate atinge valori între 8o şi 10oC.
          Temperatura medie a lunii ianuatie este de cca -2oC. În timpul iernii sunt perioade cu temperaturi foarte scăzute sub -25oC determinate de inversiunile termice. Se constată că acestea sunt din ce în ce mai rare, astfel încât în ultimii ani temperaturile se încadrează în limitele normale pentru sezonul rece al anului.
          Verile sunt în general călduroase, caracterizate prin temperaturi medii de cca 21oC şi cu perioade scurte de caniculă t>35oC şi disconfort termic.
          Repartiţia geografică a precipitaţiilor atmosferice este influenţată de principalii centrii barici de acţiune, dar şi de caracteristicile cadrului natural al localităţii.
          Cantitatea medie anuală de precipitaţii este în jur de 723 mm/an, fiind depăşită în anii mai ploioşi: 1997 s-au înregistrat 1070,7 mm, iar în 2005 valoarea de 955,3 mm.
          Perioadele de secetă sunt prezente atât în anotimpul cald, cât şi în cel rece, acestea fiind destul de frecvente în ultimii ani.
          Adesea, vara, sub influenţa convecţiei termice, ploile au caracter de aversă, însoţite de vânt puternic şi de grindină. Acestea sunt mai frecvente în condiţiile în care peste suprafaţa câmpiei supraîncălzite trece un front rece foarte activ (Bălănescu, Militaru, 1966).
          Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul de nord – est (14,9%) şi est (13,3%).


          II.3. HIDROGRAFIA
          Reteaua hidrografica a localitatii cuprinde ape de suprafata, reprezentate prin ape curgatoare (parauri si rauri) si ape statatoare (iazuri) si ape subterane.
          Apele curgatoare apartin bazinului hidrografic al raului Teleajen, majoritatea avand cursuri temporare, iar singurul curs de apa permanent este cel al paraului Dambu. 
          Teleajenul, cel mai însemnat afluent al Prahovei, are o lungime de 199 km şi un bazin cu suprafaţa de 1644 km². Izvoraste din Masivul Ciucaş, sub numele de Pârâul Berii şi Cheiţa, iar la numai câţiva kilometri de izvor are un debit mediu multianual de 0,68 m³/s,
          Raul Teleajen delimiteaza in partea de est teritoriul Comunei Paulesti.
          Pârâul Dâmbu izvorăşte din apropiere de Scorţeni, are 42 km lungime şi o suprafaţă a bazinului de recepţie de 189 km² si se varsa in raul Teleajen la sud de comuna Rafov.
          Deoarece traverseaza diapirul salifer de la Baicoi, are ape clorurate 150 mg/l, iar datorita exploatarilor de petrol apar si urme de reziduuri petroliere.
          Principalii afluenti sunt: Stramba, Surlea, Valea Fantanii si Valea Blejei.
          Panza freatica se afla la adancimi mari de 40 -50m, cu exceptia zonei denumite “La Fantani” unde aceasta se afla la 1 – 10m (aici se afla o fantana functionala din care se aprovizioneaza cu apa potabila cateva locuinte izolate).
Pe teritoriul localităţii Păuleşti există Lacul Păuleşti situat în bazinul P. Dâmbu (iaz piscicol) şi o mică acumulare de apă pe V. Strâmbei.
          Suprafaţa totală a lacurilor, mlaştinilor şi bălţilor este de 27 ha. Perimetrul total al lacurilor cadastrate de pe teritoriul Localităţii Păuleşti este de 1,73 km.


          II.4. INVELISUL BIOPEDOGEOGRAFIC
          II.4.1. VEGETATIA

          Vegetatia naturala a fost inlocuita pe cea mai mare intindere a teritoriului cu terenuri agricole (culturi agricole predominant in zona de campie, iar in cea deluroasa vii si livezi). Vegetatia naturala este alcatuita in prezent din paduri de foioase, predominante in zona deluroasa si vegetatie ierboasa asemanatoare stepei in campie. Suprafata forestiera s-a redus in ultimul timp datorita extinderii intravilanului in Paulestii Noi si Gageni sau a terenurilor agricole atat in zona de campie cat si deluroasa. In prezent, suprafata forestiera este de 1056 ha, reprezentand 19,11% din teritoriul comunei Paulesti.
          Padurile de foioase sunt alcatuite din diferite specii de stejar in amestec cu alte specii de foioase si arbusti. Predomina stejarul pedunculat (Querqus robur), stejarul brumariu (Querqus pedunculiflora) si mai rar specii de stejar submezofili – termofili: cerul, (Querqus cerris) si garnita (Querqus frainetto). Speciile de amestec sunt reprezentate de: frasin (Fraxinus angustifolia) ulm (Ulmus procera), jugastru (Acer campestre), carpen (carpinus betulus), etc.
Stratul arbustiv al acestor paduri este alcatuit din: sanger (Cornus sanguinea), lemn cainesc (Ligustru vulgare), alun, maces (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa).
          Stratul inferior este dominat de plante vernale: toporas (Viola hirta), margaritar (Convallaria majalis), viorele (Scilla bifolia) la care se adauga uneori unele graminee de pajiste.
          Vegetatia ierboasa din zona de campie ocupa suprafete restranse si cuprinde specii diferite, cum sunt: paiusul (Festuca valesiaca), pirul (Agropyron repens), coada soricelului (Achillea setacea), etc.
Vegetatia luncilor este formata din zavoaie de plop (Populus alba Populus nigra) si salcie (Salix alba).


          II.4.2. FAUNA
          Fauna campurilor deschise (pajisti, terenuri cultivate, parloage), cuprinde rozatoare si pasari granivore. Din categoria rozatoarelor fac parte: popandaul (Citellus), harciogul (Cricetus cricetus), soarecele de camp (Microtus arvalis), etc..
Dintre pasari intalnim ciocarlia de camp (Alauda Arvensis), prepelita (Coturnix coturnix) potarnichea (Perdix perdix), fazanul (Phasianus colchicus), etc.
          Fauna de padure este mult mai diversificata, deoarece resursele de hrana sunt variate si locurile de adapost sunt mai sigure. Intalnim: caprioara (Capreolus capreolus), iepurele (Lepus europaeus), mistretul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), veverita (Sciourus vulgaris). Pasarile sunt reprezentate de: privighetoare (Luscinia megarhynchos), turturica (Streptoperia turtur), mierla (Turdus merula), etc.


          II.4.3 SOLURILE
          In jumatatea vestica a localitatii Paulesti predomina molisolurile, iar in cea estica argiluvisolurile. Cele doua clase de soluri formeaza categoria solurilor zonale care s-au format pe relieful existent pana in Holocen, in succesiunea alternativa a fazelor glaciare cu cele interglaciare, fiind bine structurate si evoluate.
          Ambele clase de soluri au fertilitate ridicata si sunt favorabile culturilor de cereale, floarea soarelui, rapita, sfecla de zahar in zona de campie, iar in cea deluroasa pomi fructiferi (pruni, mar, cires), vita  de  vie.


          Harta tipurilor de sol – Localitatea Păuleşti, jud. Prahova
            (preluare din Studiu agricol Cod SIRSUP 130847)

 

PAULESTI, jud. Prahova - Tipurile de sol

 

          III. POPULATIA
          Conditiile naturale prielnice ale Localitatii Paulesti au determinat locuirea acestor meleaguri din cele mai indepartate timpuri. Factorii de favorabilitate ai dezvoltarii acestui habitat uman sunt: relief relativ neted si cu altitudini sub 300 m, resurse de apa suficiente si variate, soluri cu fertilitate ridicata, climat bland si invelis biogeografic diversificat.
          Numarul locuitorior a crescut in stransa corelare cu valorile diferite ale sporului natural si migratoriu, cu dezvoltarea economica si sociala in diferite etape. In tabelul de mai jos sunt prezentate datele privind evolutia numerica a populatiei Comunei Paulesti conform celor trei recensaminte ale populatiei din 1977, 1992 si 2002 (Directia Judeteana de Statistica Prahova).

Anul

Total populatie

Comuna Paulesti

Nr. locuitori

Sat Paulesti

Nr. locuitori Sat Cocosesti

Nr. locuitori Sat Gageni

Nr. locuitori Sat Paulestii Noi

1977

5530

1996

845

2277

412

1992

5119

1906

799

2114

300

2002

5170

1975

769

2076

350

 

 

 

 

 

 

          Conform datelor statistice furnizate de Primaria Paulesti numarul total al locuitorilor in anul 2009 a fost de 5391 loc. din care barbati 2587 si femei 2804.
              Valorile indicatorilor demografici in 2009 au fost: rata natalitatii 8,9‰, rata mortalitatii 9,6‰ si sporul natural -0,7‰.           

 

 

          IV. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA  A  COMUNEI PAULESTI
          IV.1. PRIMARIA

          Clădirea Primăriei Comunei Păuleşti a fost proiectată de către arhitectul Toma T. Socolescu în anul 1937.
          Construcţia a durat cca 3 ani, sub primul mandat de primar onorific al arhitectului.
         Din punct de vedere arhitectural, clădirea este tipic românească, cu pridvor deschis şi arcade. Iniţial, în cadrul sediului Primăriei, a funcţionat şi un post de jandarmi, care după 1950 a fost mutat într-o clădire nou construită, situată în imediata apropiere.
          În anul 2007 a avut loc extinderea şi modernizarea localului, ţinându-se cont de stilul arhitectural iniţial.
           Primar DRAGUSIN ION-PSD
           Viceprimar SANDU TUDOR- PRM
           Secretar VASILE FILICA
           Consiliul local format din urmatorii consilierii:
                                  ZAMFIR ION- PSD
                                  LICSANDRU GEORGE-PSD
                                   MIHAI CONSTANTIN-PSD
                                   POPENCIU MARIA- ELENA= PRM
                                   COSTACHE GHEORGHE- PRM
                                   DUMA CRISTIAN- PRM
                                   RADU GHEORGHE- PNL
                                   GHITA IOAN- PNL
                                   ISTRATE LIVIU- PNL
                                   VASILE VASILE- PNG
                                    STANCU GHEORGHE- PNG
                                    IORGA PETRE- PDL
                                    GRIGORE AUREL- PDL
                                    JELEA ION - PSD

 

          IV.2. SCOALA
•       Scoala cu clasele I – VIII “Arhitect T. Socolescu” – director  ZAHAROV  NICOLETA- sat Paulesti
•       Scoala cu clasele I – VIII “T. Musatescu”  - sat Gageni
•       3 gradinite in satele Paulesti, Gageni si Cocosesti.
•       O gradinita privata cu program prelungit.

 

          IV.3. BISERICA
          Biserica din Satul Paulesti cu hramul “Sf. Nicolae”, slujesc doi preoti: paroh TATU CRISTIAN MARIAN si ENACHE VALENTIN.
            Biserica din Satul Gageni cu hramul “Sfiintii Arhangheli Mihail, Gavril si Rafael si a Sfintei Cuvioasei Parascheva” unde slujesc doi preoti: paroh PANAIT AUREL GHEORGHE si STEFANESCU LAURENTIU.
        Biserica din Satul Cocosesti cu hramul “Sfantul Gheorghe”, ctitorita de PETRACHE GHEORGHE, iar preot paroh este COSTACHE RAZVAN (constructia a inceput la 1 aprilie 2005 si a durat 4 ani).
          Capela din cimitirul Cocosesti cu hramul “Nasterea Maicii Domnului”


          IV.4. ASISTENTA MEDICALA
          In Comuna Paulesti sunt trei dispensare medicale in care functioneaza trei cabinete ale medicilor de familie, un cabinet stomatologic in satul Gageni, iar in Centrul Medical din Cocosesti, dat in functiune la inceputul anului 2010, functioneaza un cabinet stomatologic si un Centru de recuperare – fizioterapie si kinetoterapie.


          IV.5. POLITIE
          Postul de politie se afla langa Primaria Paulesti si este condus de inspector TOMA CIPRIAN si colectivul format din: agent sef principal STROE STELU, agent sef principal NEGOIESCU IULIAN, agent principal DASCALU IULIAN DANUT, agent principal PREDA MARIUS GEORGE, agent SAVU GRIGORE ALIN, agent BADEA MARIUS.

        

          V. ACTIVITATILE ECONOMICE
          Comuna Păuleşti, împreună cu Municipiul Ploieşti şi alte douăsprezece unităţi teritoriale, fac parte din Polul de creştere Ploieşti.
          Polul de creştere Ploieşti are o pupulaţie de 350500 locuitori şi se întinde pe o suprafaţă de 612 kmp.
          Această apartenenţă presupune o gestiune comună a resurselor şi o dezvoltare integrată a polului de creştere.
          Activităţile economice sunt diversificate, peste 200 de firme îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al Comunei Păuleşti.

 

          V.1. ACTIVITATILE INDUSTRIALE
o          S.C. “LIDO GARBEA” SRL – activitate de morarit si panificatie, 240 angajati, magazine proprii de desfacere
o          S.C. “SOT PAN” SRL – societate in domeniul panificatiei, cu magazine de desfacere in tot judetul, 40 angajati.
o          S.C. “PRAM” SRL – activitati de morarit,panificatie si desfacere produse de panificatie.
o          S.C. “ECOLACT PROD” SRL – firma cu activitate de prelucrare a laptelui si desfacere a produselor lactate. Este una dintre cele mai moderne fabrici de lactate din Prahova, cu o investitie totala de peste 3 mil. Euro. Are 110 angajati si 11 magazine proprii de desfacere a produselor in Ploiesti, Campina, si Bucuresti.
o          S.C. “COSTRADE” SRL – firma profilata pe depozitarea de materiale de constructii si transportul de marfa, are in dotare 50 de camioane.
o          S.C. ”KEMNA” SRL – firma cu capital german, producatoare de asfalt si de materiale de constructii.
o          S.C. “XELLA” SRL – firma cu capital german, producatoare de betoane celulare autoclavizate (BCA), cu o capacitate de productie de 400.000 mc/an. Companie multinationala cu peste 90 de fabrici pe 5 continente, firma de la Paulesti este cea mai moderna si a fost deschisa la inceputul anului 2009.
o         S.C. “OZTASAR” SRL – firma care mentine traditia comunei in domeniul textilelor. Are 1000 angajati iar confectiile de dama sunt valorificate la export in Franta, Olanda, Italia, etc.
o         S.C. “OVAI TRANS” SRL – societate care are ca obiect de activitate productia de tamplarie, amenajari in constructii dar si alimentatie publica “Schintzel Hous”.
o         S.C. “ROMBLAST” SRL – productia de sticla si obiecte din sticla valorificate in diferite tari europene, a fost primul obiectiv industrial cu acest profil infiintat in localitate si in judet in anul 1990, aproximativ 50 de salariati.
o         S.C. “ARTZANI COM” SRL – initiatorul unui Proiect Urbanistic Zonal ce isi propune extinderea intravilanului si zonei construibile langa Padurea Parc Paulesti – Cartier rezidential de vile cu destinatia de locuinte, proprietate individuala in care se vor muta circa 1500 cetateni. Grupul Artzani a construit pe raza Comunei Paulesti un ansamblu rezidential de 20 de vile dotat cu piscina acoperita si terenuri de sport si de joaca pentru copii la care se adauga amenajarea drumului de acces, spatiile verzi si retelele de utilitati create pentru deservirea acestui cartier.
o         S.C. DANUSCA S.R.L- profil de activitate : prelucrarea fierului.
o         S.C.GRAMINEEA S.R.L- profil morarit, infiintata in anul 1996 si are 19 salariati.
o         S.C. SANCRIS S.R.L – profil morarit si panificatie,transport intern si international, infiintata in anul 1994 si are 56 de salariati.
o         S.C. COSAL S.R.L- profil – fabrica de ciocolata, infiintata in anul 1992 si are 15 salariati.
o         S.C. ANANICU S.R.L-activitrti de prelucrarea lemnului ( debitare ).


          V.2. ALIMENTATIE PUBLICA SI AGREMENT
          REGINA NOPTII PARC PAULESTI – desfasoara activitati de restaurant si recreere, constituie punctul de atractie al Paduri Paulesti, inaugurat la sfarsitul lunii iulie 2009. se poate spune ca restaurantul a readus in peisaj ceva din ceea ce exista odinioara “HANUL PAULESTI”. Capacitatea restaurantului este de 1200 locuri
          SCHNITZEL HOUS – restaurant deschis in anul 2007.
          S.C. PERLA S.R.L – activitati de restaurant si recreere. piscina si teren de sport.
          K&D ENTERTAINMENT (SKY) – activitati de agrement:bauling,biliard, teren de sport, piscina moderna, spatii de joaca pentru copii si o sala moderna pentru conferinte si ceremonii, alimentatie publica
          S.C. DURLESCU IMPEX SRL – activitati de restaurant si recent a fost deschisa o piata agro-alimentara.
          PITERIA SOLE MIO- cu produse specific italiene unde se pot organiza si mese festive, deschsa in anul 2009.
          PARC DE DISTRACTIE AMPLASAT IN PADUREA PAULESTI IN APROPIEREA LACURILOR- plimbari cu ponei, cu ATV-uri si picnic in mijlocul naturii.
 

          V.3. ZONA COMERCIALA A COMUNEI PAULESTI
          Hipermarcheturi: METRO si PRAKTIKER situate in zona DN 1.
          Magazine de comercializare a diferitelor produse deschise in toate satele componente ale comunei.

 

 

          V.4. ACTIVITATILE AGRICOLE

ACTIVITATILE AGRICOLE

          A)    CULTURA PLANTELOR  (date referitoare la anul 2010)
•          Teren arabil cultivat cu cereale boabe 881 ha (86 ha grau, 780 ha porumb 10 ha orz si 5 ha ovaz), cartofi 30 ha, legume 40 ha, plante nutret 80 ha.
•          Pasuni naturale 41 ha
•          Fanete  270 ha
•          Livezi  179 ha
•          Vii  47 ha

ponderea suprafetelor, culturilor agricole

          B)  CRESTEREA ANIMALELOR
•          Bovine  85 capete
•          Porcine  632 capete
•          Ovine  1170 capete (4 stani)
•          Cabaline  72 capete
•          Pasari  7327 capete
•          Famili albine 314

CRESTEREA ANIMALELOR

          S.C. AGRISOL S.R.L- Boldesti cu punct de lucru in Paulesti, zona Movila Vulpii – produce nutreturi concentrate si detine incubator de pui.
          S.C. CTENOFAR S.R.L –profil de piscicultura si pescuit recreativ si sportiv, luciu de apa este de 21 ha.
          Alte societati agricole: INTERAGRO, STELAGROSERV COCOSESTI,AGROINDUSTRIAL CERES, SOCIETATEA AGRICOLA AGROSERVIS PAULESTI.

          Prezentare realizata de:
          PROF. UNGUREANU MARIA – COLEGIUL NATIONAL “MIHAI  VITEAZUL” PLOIESTI
          DRAGUSIN ION- PRIMARUL COMUNEI PAULESTI