Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Anunturi
 
 
Anul 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Anunt de concurs nr. 3100/27.02.2019 pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat din data de 27.03.2019 si Anexele 1,2,3.
    - Anexa nr. 2
    - Anexa nr. 3
 
 
 

Anul 2018

29. Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achizitii publice al Primariei Paulesti. Pentru detalii, puteti accesa urmatoarele documente.

 - Anunt nr. 2606 din data de 01.03.2018;

 - Atributii prevazute in fisa postului 01.03.2018;

 - Bibliografie nr.2608 din data de 01.03.2018.

30.  Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului buget finante impozite si taxe locale, contabilitate, al primariei Paulesti. Pentru detalii, puteti accesa urmatoarele documente. 

  - Anunt nr. 3794 din data de 22.03.2018;

  - Atributii si raspunderi  prevazute in fisa postului 22.03.2018;

  - Bibliografie nr. 3795 din data de 22.03.2018.

  - Proces verbal - Selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, grad profesional superior

 

31. Proces verbal incheiat la data de 07.05.2018, privind rezultatele candidatilor inscrisi la concursul organizat de Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior, in cadrul Biroului buget finante impozite si taxe locale, contabilitate al Primariei Paulesti. 

32. Proces verbal incheiat la data de 09.05.2018, privind rezultatele finale ale candidatilor inscrisi la concursul organizat de Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior in cadrul Biroului buget finante impozite si taxe locale, contabilitate al Primariei Paulesti.

 

33. Anunt de participare nr. 7050/29.05.2018, la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al Comunei Paulesti pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2018.

 

34. Comunicare rezultat procedura pentru atribuirea contractului "Servicii de paza in cadrul comunei Paulesti"

 

35. Proces Verbal al sedintei de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila Nr. 8822 din data de 29.06.2018.

 

1. ANUNT! Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacanta        de consilier, in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.  Bibliografie concurs.

2. 30 aprilie 2013

3. 1 decembrie 2013 - Anunt privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor proprietate privata a comunei Paulesti din data de 01-12-2013

4. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de MUNCITOR CALIFICAT functie vacanta in cadrul Compartimentului administrativ, gospodarie si intretinere, al Primariei Paulesti.

5. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de politist local, clasa III, grad profesional superior, functie vacanta in cadrul Biroului Politie Locala al Primariei Paulesti, judetul Prahova.

6. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si disciplina in constructii al Primariei Paulesti.

7. Anunt examen de promovare pe functie cu nivel de studii superioare

8. Anunt privind ocuparea functiei de sofer microbuz scolar

9. www.fonduri-ue.ro - adresa site-ului web al "Instrumentelor Structurale in Romania"

10. Anunt organizare concurs consilier, clasa I, grad profesional debutant.

11. Proces-verbal selectie dosare de concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier, grad profesional debutant, departament Relatii cu publicul

12. Proces-verbal privind rezultatele candidatilor inscrisi la concursul proba scrisa pentru ocuparea functiei publice de consilier, grad profesional debutant.

13. Anunt pentru ocuparea functiei contractuale de administrator din 15.06.2016

  - Bibliografie pentru concurs.pdf

 

14.  Proces-verbal privind rezultatele candidatilor inscrisi la concursul proba scrisa pentru ocuparea functiei publice de consilier, grad II

si

Centralizator privind rezultatul final 

15. Proces verbal  privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de administrator, treapta profesionala II in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti.

16. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si disciplina in constructii al Primariei Paulesti.

Consultati aici anuntul si bibliografia (click aici)

17. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrui Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si disciplina in constructii al Primariei Paulesti.

- Anunt.pdf

- Bibliografie.pdf

18. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii postului de Ingrijitor(Femeie de serviciu), pe perioada nedeterminata, norma intreaga, functie contractuala de executie vacanta in cadrul Compartimentului Administrativ, gospodarie si intretinere, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Paulesti.

- Anunt.pdf

Bibliografie.pdf

19. Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal  din cadrul  Compartimentului Achizitii Publice.   Bibliografie concurs.

20. Anunt concurs de recrutare  nr. 1450. 03.02.2017 si bibliografie! Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului stare civila, resurse umane, secretariat, relatii cu publicul al Primariei Paulesti. 

21. RECTIFICARE la anuntul de concurs nr. 1450/ 03.02.2017

22. Proces verbal nr. 2944 / 06.03.2017 privind rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat de Primaria Paulesti in vederea ocuparii functiei publice de consilier, grad profesional asistent. 

23. Proces verbal nr. 35671 din 16.03.2017 privind rezultatele finale ale candidatilor inscrisi la concursul organizat de Primaria comunei Paulesti, Prahova, pentru ocuparea functiei publice de consilier, grad profesional asistent.

24. Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de exectutie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administratie publica locala, registrul agricol.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Paulesti, din comuna Paulesti, Sat Paulesti, Nr. 650  si consta in trei probe:

- selectia dosarelor, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a acestora

- in data de 16.08.2017, ora 10.00, proba scrisa;

- in data de 18.08.2017, interviu; 

25. Anunt concurs recrutare functie publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului stare civila, resurse umane, secretariat, relatii cu pubicul al Primariei Paulesti (anunt nr. 9911 din data de 18.07.2017).

-bibliografie necesara participarii la concursul de recrutare pentru functia de consilier asistent

26. Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achizitii Publice. Pentru detalii puteti accesa urmatoarele documente:

- Anunt nr. 14094 din data de 06.10.2017;

- Bibliografie nr. 14097 din data de 06.10.2017.

27. Anuntul nr. 16618 din data de 20.11.2017 si bibliografia pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier asistent in cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si disciplina in constructii al Primariei Paulesti, care va avea loc in data de 08.01.2018, ora 10:00 (click aici pentru detalii)

Pentru a vizualiza lista de atributii specifica postului de consilier urbanism si amenajarea teritoriului, apasati click aici.

28. Primaria Comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala al Primariei Paulesti. Pentru detalii, puteti accesa urmatoarele documente:

- Anuntul nr. 17504 din  data de 05.12.2017;

- Atributii consilier asistenta sociala;

- Bibliografie nr. 17505 din data de 05.12.2017.