Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Buget
+ANUL 2017
+ANUL 2016
+ANUL 2014

Bugetul initial 2014

 1. Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din uinele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 cf. decizia directorului general al D.G.R.F.P Ploiesti Nr. 501/12-03-2014 pentru Primaria Paulesti.
 2. Cerere catre Trezoreria Brazi nr. 1263 din 05-02-2014.
 3. Cereri de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria statului Boldesti-Scaieni sau Banca Comerciala Romana (documentul anexat include toate solicitarile cu aceasta tema)
 4. Lista pozitiei alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri.
 5. Cerere catre D.G.F.P.P. nr. 1263 din 05-02-2014.
 6. Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2014 si Anexa.
 7. Sinteza finantarii programului.
 8. Fisa programului.
 9. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare.
 10. Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte instrumente/fonduri de post-aderare. 
 11. Fisa proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte instrumente/fonduri de post-aderare. 
 12. Sinteza proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E. , Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare.
 13. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.
 14. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuielii pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.
 15. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.
 16. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.
 17. Detalierea cheltuielilor.
+ANUL 2013

Bugetul initial 2013

01) Hotararea nr. 24 din 29-03-2013 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Paulesti pe anul 2012)

02) Hotararea nr. 25 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2013)

03) Hotararea nr. 26 din 29-03-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al Clubului Sportiv Paulesti, pe anul 2013)

04) Lista obiectivelor de investitii provizorie pentru anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

05) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013

06) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

07) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

08)Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

10) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoariale pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

11) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ttranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate

19) Formular 11-05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

20) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

21) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

22) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

23) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

+ANUL 2012

Bugetul initial 2012

01) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012

02) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 48 din 31-01-2012

03) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

04) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 1162 din 03-02-2012

05) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

06) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

07) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

08) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

09) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

20) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

21) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

22) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

23) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

24) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

 

Buget rectificat 27-03-2012

01) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

02) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2028 din 28-03-2012

03) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

05) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

06) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

20) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

21) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

22) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

 

Buget rectificat 27-04-2012

01) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 4474 din 14-05-2012

02) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

03) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

05) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

06) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Centralizator, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, Alte servicii publice generale

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

20) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

21) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

 

Buget rectificat 08-08-2012

01) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 7323 din 09-08-2012

02) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

03) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

05) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

06) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Centralizator, Alte servicii publice generale, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

20) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

21) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

 

Buget rectificat 28-09-2012

01) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 8953 din 28-09-2012

02) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

03) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

05) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

06) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli - Centralizator

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale)

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

20) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Credite interne - Sectiuni de dezvoltare

21) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

22) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

 

Buget rectificat 30-10-2012

01) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 10919 din 19-11-2012

02) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

03) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

05) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

06) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale)

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

 

Buget rectificat 19-12-2012

01) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 12143 din 20-12-2012

02) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

03) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

04) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

05) Formular 10. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

06) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli

07) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe

08) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, Alte servicii publice generale)

09) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - Ordine publica

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Sanatate - Servicii de sanatate publica

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Prevenirea excluderii sociale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului (Centralizator, Reducerea si controlul poluarii, Canalizaea si tratarea apelor reziduale)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - Actiuni generale economice si comerciale

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - Agricultura

19) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Transport rutier

20) Formular 11/03. Detalierea cheltuielilor - Credite interne - Centralizator

21) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

22) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

+ANUL 2011


1. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

2. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2011

3. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-venituri pe anul 2011

4. Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2011

5. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2011

6. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2011

7. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2011

8. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2011

9. Detalierea cheltuielilor - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

10. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

11. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala

12. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala - Ajutor social

13. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala - Asistenta sociala in caz de invaliditate

14. Detalierea cheltuielilor - Autoritati executive

15. Detalierea cheltuielilor - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

16. Detalierea cheltuielilor - Camine culturale

17. Detalierea cheltuielilor - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

18. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie

19. Detalierea cheltuielilor - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

20. Detalierea cheltuielilor - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

21. Detalierea cheltuielilor - Invatamant

22. Detalierea cheltuielilor - Invatamant prescolar

23. Detalierea cheltuielilor - Invatamant primar

24. Detalierea cheltuielilor - Politie comunitara

25. Detalierea cheltuielilor - Prevenire si combatere inundatii si gheturi

26. Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului

27. Detalierea cheltuielilor - Reducerea si controlul poluarii

28. Detalierea cheltuielilor - Transporturi

29. Detalierea cheltuielilor -Alimentare cu apa

30. Detalierea cheltuielilor -Alimentare cu gaze naturale in localitati

31. Detalierea cheltuielilor -Alte servicii in domeniile locuintelor, servicii si dezvoltari comunale

32. Detalierea cheltuielilor -Dezvoltarea sistemului de locuinte

33. Detalierea cheltuielilor -Iluminat public si electrificari rurale

34. Detalierea cheltuielilor -Locuinte, servicii si dezvoltare publica

35. Detalierea cheltuielilor -Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

36. Evidentierea trimestrialitatii platilor

37. Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 cf. deciziei directorului executiv al D.G.F.P. Prahova

38. Lista pozitiei Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri

39. Precizari privind elaborarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ teritoriale pentru anul 2011

40. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

41. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare cont.

42. Raport privind analiza contului de executie al bugetului local incheiat la 31.12.2010

43. Sinteza finantarii programului

44. Fisa obiectivului - Actualizare PUG

45. Obiectiv - Constructii locuinte sociale ANL

46. Fisa obiectivului - Constructii locuinte sociale ANL

47. Obiectiv - Construire sala multifunctionala sat Cocosesti

48. Fisa obiectivului - Construire sala multifunctionala Cocosesti

49. Obiectiv - Executie extindere gradinita Cocosesti

50. Fisa obiectivului - Executie extindere gradinita Cocosesti

51. Obiectiv - Executie trotuar Paulesti-Gageni

52. Fisa obiectivului - Executie trotuar Paulesti-Gageni

53. Obiectiv - Extindere camin cultural Paulesti

54. Fisa obiectivului - Extindere camin cultural Paulesti

55. Obiectiv - Extindere retea alimentare cu gaze

56. Fisa obiectivului - Extindere retea alimentare cu gaze

57. Obiectiv - Extindere retea canalizare

58. Fisa obiectivului - Extindere retea canalizare

59. Obiectiv - Extindere retea iluminat public

60. Fisa obiectivului - Extindere retea iluminat public

61. Obiectiv - Extindere retele electrice si locuri de casa

62. Fisa obiectivului - Extindere retele electrice si iluminat public pt locurile de casa

63. Obiectiv - Lucrari de instalat si montat fantani arteziene

64. Fisa obiectivului - Lucrari de ins