Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Hotarari Consiliul Local
+ANUL 2020

15. Hotarare nr. 15 din data de 12.02.2020 privind incheierea exercitiului bugetar al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, pe anul 2019

14. Hotarare nr. 14 din data de 12.02.2020 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 143/17.12.2019 privind aprobarea majorarii impozitelor locale cu 300% pentru terenurile nelucrate si cladirile neingrijite de pe raza Comunei Paulesti

13. Hotarare nr. 13 din data de 04.02.2020 privind aprobarea cotractari unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.000.000 lei

12. Hotarare nr. 12 din data de 28.01.2020 privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, al institutiilor subordonate si a listei de investitii, pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

11. Hotarare nr. 11 din data de 29.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Achizitie sistem de supraveghere video comuna Paulesti, judet Prahova"

10. Hotarare nr 10 din data de 29.01.2020 privind insusirea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020

9. Hotarare nr 9 din data de 29.01.2020 privind asigurarea din bugetul local al Comunei Paulesti a sumelor necesare realizarii lucrarilor de "Amenajare grup sanitar in incinta Postului de Politie Paulesti"

8. Hotarare nr 8 din data de 29.01.2020 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2020

7. Hotarare nr 7 din data de 29.01.2020 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrative si finantate din bugetul Consiliului Local Paulesti, pentru anul 2020

6. Hotarare nr 6 din data de 29.01.2020 privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020-2021

5. Hotarare nr 5 din data de 29.01.2020 privind acordarea prestatiilor financiare exceptionale

4. Hotarare nr 4 din data de 29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin Legea nr.276/2010, anul 2020.

3. Hotarare nr 3 din data de 29.01.2020 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti

2. Hotarare nr 2 din data de 29.01.2020 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2020

1. Hotarare nr 1 din data de 29.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti incepand cu anul 2020

+ANUL 2019

146. Hotarare nr. 152 din data de 23.12.2019 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 450 mp, nr.cad.25004, situat in domeniul privat al comunei Paulesti

145. Hotarare nr. 151 din data de 23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna decembrie 2019

144. Hotarare nr. 150 din data de 17.12.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a terenurilor cu nr.cad.25178 si nr.cad.22512

143. Hotarare nr. 149 din data de 17.12.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018, in anul 2019

142. Hotarare nr. 148 din data de 17.12.2019 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren cu destinatie ulterioara de drum public

141. Hotarare nr. 147 din data de 17.12.2019 privind asocierea Comunei Paulesti cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Extindere canalizare menajera sat Cocosesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

140. Hotarare nr. 146 din data de 17.12.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Paulesti

139. Hotarare nr. 145 din data de 17.12.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economica la lucrarea de investitii "Amenajare parcare parc, sat Cocosesti - Amenajare parc tematic cu loc de joaca pentru copii - zona loturilor pentru tineri, sat Cocosesti, comuna Paulesti, judet Prahova

138. Hotarare nr. 144 din data de 17.12.2019 privind aprobarea modelului cadru de ACORD pentru lucrari de bransament/racord executate pe domeniul public la infrastructura edilitar gospodareasca existenta

137. Hotarare nr. 143 din data de 17.12.2019 privind aprobarea majorarii impozitelor locale cu 300% pentru terenurile nelucrate si cladirile neingrijite de pe raza Comunei Paulesti

136. Hotarare nr. 142 din data de 17.12.2019 privind aprobarea documentatiei Revizuire Regulament Local De Urbanism Comuna Paulesti

135. Hotarare nr. 141 din data de 17.12.2019 privind aprobarea documentatiei: PUZ - Ridicare interdictie de construire si schimbare partiala destinatie teren din zona locuinte in zona cai de comunicatie rutiera si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare drum acces (Sst=5475 mp), comuna Paulesti, sat Gageni, nr.cad.27854, 27855, 27856, Tarla 1, Parcela Lv43/12/b, De 36" beneficiar Comuna Paulesti

134. Hotarare nr. 140 din data de 17.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna decembrie 2019

133. Hotarare nr. 139 din data de 26.11.2019 privind aprobarea documentatiei: "PUZ - Introducere teren in intravilan (S=25736 mp) zona mixta unitati industriale si depozitare pentru unitati agricole, pentru amplasarea sectii prelucrare si depozitare fructe, silozuri cereale, sere fructe si amenajare drum acces (Sst=59.992mp), comuna Paulesti, sat Cocosesti

132. Hotarare nr. 138 din data de 26.11.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarea "Reparatii retea canalizare menajera strada Teiului, comuna Paulesti"

131. Hotarare nr. 137 din data de 26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna noiembrie 2019

130. Hotarare nr. 136 din data de 26.11.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

129. Hotarare nr. 135 din data de 26.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020

128. Hotarare nr. 134 din data de 26.11.2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bigetare restante, la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Paulesti de contribuabili persoane juridice

127. Hotarare nr. 133 din data de 26.11.2019 privind atribuirea denumirii de "Invatator Aurel Ianculescu" Caminului Cultural din Comuna Paulesti, sat Gageni, judet Prahova

126. Hotarare nr. 132 din data de 26.11.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antemasuratorii pentru lucrarea "Amenajare curte spatii verzi, garduri si parcare comuna Paulesti, sat Gageni", judetul Prahova

125. Hotarare nr. 131 din data de 26.11.2019 privind revocarea HCL Paulesti nr.72/2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Paulesti in domeniul privat al comunei Paulesti

124. Hotarare nr. 130 din data de 26.11.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata de 798mp teren nr.cad.27242, aflat in domeniul public al comunei Paulesti, in vederea concesionarii

123. Hotarare nr. 129 din data de 26.11.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata de 1850mp teren nr.cad.29535 al comunei Paulesti, in vederea instrainarii

122. Hotarare nr. 128 din data de 26.11.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata de 2327 mp, teren aflat in domeniul public al comunei Paulesti, in vederea concesionarii

121. Hotarare nr. 127 din data de 26.11.2019 privind insusirea rezultatului reevaluarii Comisiei de evaluare/reevaluare a activelor fixe aflate in proprietatea Comunei Paulesti

120. Hotarare nr. 126 din data de 26.11.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea a imobilelor cu nr. cadastral 28153 si 28154

119. Hotarare nr. 125 din data de 26.11.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea a imobilelor cu nr. cadastral 28155, 28156, 28158

118. Hotarare nr. 124 din data de 30.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gageni

117. Hotarare nr. 123 din data de 30.10.2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante, la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Paulesti de persoane fizice

116. Hotarare nr. 122 din data de 30.10.2019 privind revocarea partiala a HCL Paulesti nr. 100/2019 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti

115. Hotarare nr. 121 din data de 30.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna octombrie 2019

114. Hotarare nr. 120 din data de 30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Paulesti, revizuit

113. Hotarare nr. 119 din data de 30.10.2019 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr.50/25.04.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, modificata si completata

112. Hotarare nr. 118 din data de 30.10.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1007mp, nr.cad. 13881 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni

111. Hotarare nr. 117 din data de 30.10.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea terenuri - zona Parcul cu castani

110. Hotarare nr. 116 din data de 27.09.2019 privind participarea Comunei Paulesti in cadrul proiectului WiFi4EU- Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale

109. Hotarare nr. 115 din data de 27.09.2019 privind trecerea suprafetei de 7891 mp teren din domeniul privat al comunei Paulesti in domeniul public al comunei Paulesti in vederea realizarii investitiei de interes public local "Amenajare drum"

108. Hotarare nr. 114 din data de 27.09.2019 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 2975 mp nr.cad. 13876 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni, in vederea extinderii constructiei existente

107. Hotarare nr. 113 din data de 27.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna septembrie 2019

106. Hotarare nr. 112 din data de 27.09.2019 privind acceptarea donatiei suprafetei de 431 mp teren, nr.cad.27236

105. Hotarare nr. 111 din data de 27.09.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

104. Hotarare nr. 110 din data de 27.09.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului in suprafata de 24276 mp, avand nr.cad.27239, aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, intravilanul satului Paulesti, tarla 16 parcela A2188

103. Hotarare nr. 109 din data de 10.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna septembrie 2019

102. Hotarare nr. 108 din data de 10.09.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie alee acces, parcare, spatiu verde Dispensar Cocosesti"

101. Hotarare nr. 107 din data de 10.09.2019 privind aprobarea documentatiei: P.U.Z.-Extindere intravilan (S=5009mp) - zona de locuire si zona de cai comunicatie si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare drum (S.stud=6401 MP) - com. Paulesti, sat Gageni, nr. cad.27896, tarla 20, parcela 656/140/3, nr.cad.27292, tarla 20 parcela 656/140/4, De 656/104

100. Hotarare nr. 106 din data de 10.09.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

99. Hotarare nr. 105 din data de 10.09.2019 privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirea unor terenuri conform prevederilor Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor

98. Hotarare nr. 104 din data de 10.09.2019 privind aprobarea Listei privind Situatia terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Paulesti, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003, republicata

97. Hotarare nr. 103 din data de 10.09.2019 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 450 mp, nr.cad. 24886, situat in domeniul privat al comunei Paulesti

96. Hotarare nr. 102 din data de 10.09.2019 privind desemnarea unui consilier local in COmisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii Educatiei in cadrul Scolii GImnaziale "Toma T. Socolescu" Comuna Paulesti

95. Hotarare nr. 101 din data de 10.09.2019 privind desemnarea unor consilieri locali in COnsiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Toma T. Socolescu Comuna Paulesti

94. Hotarare nr. 100 din data de 10.09.2019 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti

93. Hotarare nr. 99 din data de 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special in A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

92. Hotarare nr. 98 din data de 29.08.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1234mp, nr.cad. 24849 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti

91. Hotarare nr. 97 din data de 29.08.2019 privind aprobarea documentatiei: PIZ-Modificare PUZ Extindere intravilan si parcelare teren pe amplasare locuinte si amenajare drum acces prin reparcelare teren (S25755mp)

90. Hotarare nr. 96 din data de 29.08.2019 privind revocarea HCL Paulesti nr. 73/2019 privind declararea ca obiectiv de utilitate publica locala a lucrarii de investitii "Infiintare drum satesc in Tarla 10 Parcela 576, perpendicular pe DC 138 cu iesire la DS578/75

89. Hotarare nr. 95 din data de 31.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna iulie 2019

88. Hotarare nr. 94 din data de 31.07.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

87. Hotarare nr. 93 din data de 31.07.2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 Boldesti Scaieni, numarul 1792/13.09.2016

86. Hotarare nr. 92 din data de 31.07.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea al imobilelor cu nr.cad. 27817 si nr.cad. 29618

85. Hotarare nr. 91 din data de 31.07.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru Lucrari de Intretinere drumuri comuna Paulesti, judetul Prahova

84. Hotarare nr. 90 din data de 31.07.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea "Reparatii Dispensar comuna Paulesti, sat Gageni"

83. Hotarare nr. 89 din data de 31.07.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea "Reparatii Dispensar comuna Paulesti, sat Cocosesti"

82. Hotarare nr. 88 din data de 24.07.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata

81. Hotarare nr. 87 din data de 24.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei paulesti, luna iulie 2019

80. Hotarare nr. 86 din data de 24.07.2019 privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai comunei Paulesti

79. Hotarare nr. 85 din data de 24.07.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Paulesti

78. Hotarare nr. 84 din data de 24.07.2019 privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Asfaltari drumuri in comuna Paulesti-DS1261-1, T12/1 De 380, comuna Paulesti

77. Hotarare nr. 83 din data de 24.07.2019 privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al comunei Paulesti aprobat prin HCL Paulesti nr. 113/31.10.2017

76. Hotarare nr. 82 din data de 1.07.2019 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 440 mp, nr.cad.26002, situat in domeniul privat al comunei Paulesti

75. Hotarare nr. 81 din data de 1.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna iulie 2019

74. Hotarare nr. 80 din data de 27.06.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suorafata de 1234 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, in vederea concesionarii

73. Hotarare nr. 79 din data de 27.06.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea de investitii "Executie iluminat intrare localitatea Paulesti"

72. Hotarare nr. 78 din data de 27.06.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

71. Hotarare nr. 77 din data de 27.06.2019 privind acceptarea donatiei suprafetei de 2407 mp teren, nr.cad.23313

70. Hotarare nr. 76 din data de 27.06.2019 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr.50/25.04.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, modificata si completata

69. Hotarare nr. 75 din data de 27.06.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata modificata si completata dlui Neagu Claudiu Georgian Daniel

68. Hotarare nr. 74 din data de 27.06.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, modificata si completata dlui Busuioc Marian

67. Hotarare nr. 73 din data de 27.06.2019 privind declararea ca obiectiv de utilitate publica locala a lucrarii de investitii "Infiintare drum satesc in Tarla 10 Parcela 576, perpendicular pe DC138 cu iesire la Ds 578/75"

66. Hotarare nr. 72 din data de 13.06.2019 privind alocarea sumei de 5000 lei Asociatiei Sportive Plus Ultra in vederea finantarii Concursului de Ciclism Riders Livada cu Ciresi

65. Hotarare nr. 71 din data de 13.06.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la lucrarea de investitii "Extindere, modernizare si dotare sediu primarie, imprejmuire, refacere alei carosabile, amenajare pesajistica" sat Paulesti

64. Hotarare nr. 70 din data de 13.06.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antemasuratorii pentru lucrarea "Reparatii gard Primarie Paulesti" judetul Prahova

63. Hotarare nr. 69 din data de 13.06.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1007 mp, nr.cad. 13881 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni

62. Hotarare nr. 68 din data de 13.06.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1044 mp, nr.cad. 13882 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni

61. Hotarare nr. 67 din data de 29.05.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si CMI Dr. Galea Sofia

60. Hotarare nr. 66 din data de 29.05.2019 privind aprobarea documentatiei: P.U.Z - Extindere Intravilan (S=5810mp)- Zona Locuinte si functii complementare si zona cai de comunicatie rutiera si parcelare teren pentru amplasare locuinte si amenajare

59. Hotarare nr. 65 din data de 29.05.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Cocosesti

58. Hotarare nr. 64 din data de 29.05.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

57. Hotarare nr. 63 din data de 29.05.2019 privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Paulesti, pentru anul 2019

56. Hotarare nr. 62 din data de 29.05.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului in suprafata de 410890 mp, avand nr.cad. 29766, aflat domeniul privat al comunei Paulesti, extravilanul satului Cocosesti

55. Hotarare nr. 61 din data de 29.05.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata totala de 93.141 mp teren aflata in domeniul privat al comunei Paulesti, in vederea vanzarii

54. Hotarare nr. 60 din data de 16.05.2019 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren

53. Hotarare nr. 59 din data de 16.05.2019 privind aprobarea devizului general actualizat, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Canalizare menajera sat Gageni, comuna Paulesti, judet Prahova"

52. Hotarare nr. 58 din data de 16.05.2019 privind aprobarea devizului general actualizat, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare Gradinita sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

51. Hotarare nr. 57 din data de 16.05.2019 privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlul gratuit catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA, SDEE Ploiesti a unor active fixe din investitia "Extindere retele electrice de distributie energie electrica. cartier de locuinte T12 Parcela 610/30,31 sat Paulesti

50. Hotarare nr. 56 din data de 16.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie scurgere ape pluviale strada Independentei, sat Cocosesti"

49. Hotarare nr. 55 din data de 16.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Gageni"

48. Hotarare nr. 54 din data de 25.04.2019 privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Paulesti

47. Hotarare nr. 53 din data de 25.04.2019 privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Paulesti alocate pentru activitati nonprofit

46. Hotarare nr. 52 din data de 25.04.2019 privind aprobarea desmembrarii suprafetei de 15713 mp nr. cad.29513, teren aflat in domeniul privat al Comunei Paulesti

45. Hotarare nr. 51 din data de 25.04.2019 privind stabilirea unui termen limita de completare a dosarelor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

44. Hotarare nr. 50 din data de 25.04.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, modificata si completata

43. Hotarare nr. 49 din data de 25.04.2019 privind aprobarea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte POPAM-2014-2020, Masura 2SDL- Conservarea mediului, identitatii locale si promovarea potentialului turistic al zonei pentru "Amenajare parc tematic, cu loc de joaca pentru copii zona loturi de casa pentru tineri sat Cocosesti"

42. Hotarare nr. 48 din data de 25.04.2019 privind aprobarea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte POPAM-2014-2020, Masura 2SDL- Conservarea mediului, identitatii locale si promovarea potentialului turistic al zonei pentru "Achizitie camere de supraveghere video pentru comuna Paulesti"

41. Hotarare nr. 47 din data de 17.04.2019, privind aprobarea pretului de cumparare a terenului in suprafata de 1955 mp, nr.cad.29618

40. Hotarare nr. 46 din data de 10.04.2019, privind aprobarea caietului de sarcini pentru lucrarea Reparatii cladire SMA, sat Gageni, comuna Paulesti

39. Hotarare nr. 45 din data de 10.04.2019, privind aprobarea caietului de sarcini pentru lucrarea Reparatii cabina tehnica foraj apa Duke, sat Paulestii Noi, comuna Paulesti.

38. Hotarare nr. 44 din data de 10.04.2019, privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, a institutiilor subordonate si a listei de investitii, pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

37. Hotarare nr. 43 din data de 27.03.2019, privind aprobarea caietului de sarcini pentru "Lucrari de reparatii-Plombe asfaltice si intretinere strazi comuna Paulesti"

36. Hotarare nr. 36 din data 25.02.2019 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 81/2018 privind inscrierea in inventarul domeniului privat al comunei Paulesti a unei suprafete de teren

35. Hotarare nr. 35 din data 25.02.2019 privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Paulesti

34. Hotarare nr. 34 din data 25.02.2019 privind acceptarea donatiei suprafetei de 795 mp teren, nr.cad.29724

33. Hotarare nr. 33 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Extindere canalizare strada Tabaci, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

32. Hotarare nr. 32 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Extindere canalizare strada Mihail Sturdza, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

31. Hotarare nr. 31 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Extindere canalizare strada Penes Curcanul, sat Cocosesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

30. Hotarare nr. 30 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme de acces, parcari, strada Bisericii, sat Cocosesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

29. Hotarare nr. 29 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme de acces, parcari strada Nicolae Iorga, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

28. Hotarare nr. 28 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare strada Cercelus, sat Paulesti, comuna Paulesti judet Prahova"

27. Hotarare nr. 27 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare strada Arinului, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

26. Hotarare nr. 26 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare strada Movila si strada Gruiului, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

25. Hotarare nr. 25 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare strada Magurei, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

24. Hotarare nr. 24 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare DE 727, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

23. Hotarare nr. 23 din data 25.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Asfaltare strada Colinei, sat Paulesti, comuna Paulesti, judet Prahova"

22. Hotarare nr. 22 din data 25.02.2019 privind stabilirea datei la care va fi organizata si sarbatorita "Zilele Comunei Paulesti" pentru anul 2019

21. Hotarare nr. 21 din data 25.02.2019 privind participarea unor elevi, ale institutiilor de invatamant de stat, de pe raza Comunei Paulesti, cu rezultate bune la invatatura in anul scolar 2018-2019, in tabara scolara de vara

20. Hotarare nr. 20 din data 25.02.2019 privind stingerea debitelor, persoane fizice decedate, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova.

19. Hotarare nr. 19 din data 2019 privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2019-2020

18. Hotarare nr. 18 din data 25.02.2019 privind incheierea exercitiului bugetar al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, pe anul 2018 + ANEXE

17. Hotarare nr. 17 din data 05.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Canalizare menajera, sat Gageni, Comuna Paulesti, judetul Prahova"

16. Hotarare nr. 16 din data 05.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare gradinita, sat Paulesti, COmuna Paulesti judetul Prahova"

15. Hotararea nr. 15 din data 28.01.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019

14. Hotararea nr. 14 din data 28.01.2019 privind scutirea de plata majorarii impozitului cu 300% a mostenitorilor def.Mihai Elisaveta, rol nominal 1001380

13. Hotararea nr. 13 din data 28.01.2019 privind acordarea unui mandat special in A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

12. Hotararea nr. 12 din data 28.01.2019 privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu gratuit catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA, SDEE Ploiesti a unor active fixe din investitia "Extindere retele electrice de distributie energie electrica, cartier de locuinte T 12 Parcela 610/30,31, sat Paulesti"

11. Hotararea nr. 11 din data 28.01.2019 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

10. Hotararea nr. 10 din data 28.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea nr. 276/2010, anul 2019

9. Hotararea nr. 9 din data 28.01.2019 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2019

8. Hotararea nr. 8 din data 28.01.2019 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2019

7. Hotararea nr. 7 din data 28.01.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Primariei COmunei Paulesti in perioada 2019 - 2028

6. Hotararea nr. 6 din data 28.01.2019 privind aprobarea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte POPAM-2014-2020, Masura 2SDL- Conservarea mediului, identitatii locale si promovarea potentialului turistic al zonei.

5. Hotararea nr. 5 din data 28.01.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei COmunei Paulesti

4. Hotararea nr. 4 din data 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti incepand cu anul 2019

3. Hotararea nr. 3 din data 07.01.2019 privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in intravilanul satului Gageni, tarla 22, parcela P676, comuna Paulesti judetul Prahova

2. Hotararea nr. 2 din data 07.01.2019 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate- "Sistem de supraveghere video"

1. Hotararea nr. 1 din data 07.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, in anul 2018

 

+ANUL 2018

1. Hotararea nr. 1 din data 08.01.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017, in anul 2018

2. Hotararea nr. 2 din data 08.01.2018 privind aprobarea listei provizorii de investitii pentru anul 2018 cu asigurarea sumei din excedentul bugetar...

3. Hotararea nr. 3 din data 31.01.2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti

4. Hotararea nr. 4 din data 31.01.2018 privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru actiuni de protocol

5. Hotararea nr. 5 din data 31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Paulesti

6. Hotararea nr. 6 din data 31.01.2018 privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare...

7. Hotararea nr. 7 din data 31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001...

8. Hotararea nr. 8 din data 31.01.2018 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2018

9. Hotararea nr. 9 din data 31.10.2018 privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la bugetul comunei Paulesti

10. Hotararea nr. 10 din data 31.01.2018 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor legale...

11. Hotararea nr. 11 din data 31.01.2018 privind stabilirea datei limita de inregistrare a cererilor depuse in baza prevederilor Legii nr. 15/2003...

12. Hotararea nr. 12 din data 16.02.2018 privind incheierea exercitiului bugetar al COmunei Paulesti, Jud. Prahova pe anul 2017

13.Hotararea nr. 13 din data 16.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, a institutiilor subordonate si a listei de investii... 

Hotararea Nr. 13 ANEXA

14. Hotararea nr. 14 din data 16.02.2017 privind participarea unor elevi ale institutiilor de invatamant de stat, de pe raza Comunei Paulesti...

15. Hotararea nr. 15 din data 28.02.2018 privind revocarea HCL Paulesti nr.146/2017...

16. Hotararea nr. 16 din data 28.02.2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice in cadrul Primariei Comunei Paulesti

17. Hotararea nr. 17 din data 28.02.2018 privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate in vederea atribuirea unor terenuri conform prevederilor...

18. Hotararea nr. 19-18 din data 28.02.2018 privind acceptarea donatiei suprafetei de 3009 mp teren, nr.cad. 29075

19. Hotararea nr. 20 din data 28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de taiere sau toaletare a arborilor...

20. Hotararea nr. 21 din data 15.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna martie 2018

21. Hotararea nr. 22 din data 15.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Paulesti

22. Hotararea nr. 23 din data 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al COmpartimentului de asistenta sociala...

23. Hotararea nr. 24 din data 29.03.2018 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata totala de 93.141 mp teren aflata in domeniul privat...

    Hotararea nr. 24 Anexa A

    Hotararea nr. 24 Anexa B

24. Hotararea nr. 25 din data 29.03.2018 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren

25. Hotararea nr. 26 din data 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de perfectionare profesionala a salariatilor din cadrul Primariei Comunei Paulesti..

25. Hotararea nr. 27 din data 29.03.2018 privind atribuirea cu prioritate a unor loturi de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala in baza....

26. Hotararea nr. 28 din data 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 141.27.11.2017 privind aprobarea Listei terenurilor...

27. Hotararea nr. 29 din data 29.03.2018 privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice la lucrarea de investitii Asfaltari drumuri DS1261-3...

28. Hotararea nr. 30 din data 11.04.2018 privind revocarea HCL Paulesti nr.144/2017

29. Hotararea nr. 31 din data 1.04.2018 privind aprobarea modelului-cadru de Contract de constituire a dreptului de superficie ce se va incheia...

30. Hotararea nr. 32 din data 24.04.2018 privind acordarea post mortem a titlului de "Cetatean de onoare al comunei Paulesti" celui care a fost Arh. Toma T. Socolescu

31. Hotararea nr. 33 din data 24.04.2018 privind acceptarea donatiei tabloului reprezentand "Pescuitori cu barci pe mare in timp de noapte"

32. Hotararea nr. 34 din data 24.04.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica...

33. Hotararea nr. 35 din data 24.04.2018 privind aprobarea efectuarii investitiei si inchirierii contractului de cofinantare Extindere retea distributie gaze naturale...

34. Hotararea nr. 36 din data 24.04.2018 privind aprobarea efectuarii investitiei si incheierii contractului de cofinantare Extindere retea distributie gaze naturale in comuna...

35. Hotararea nr. 37 din data 24.04.2018 privind aprobarea efectuarii investitiei si incheierii contractului de cofinantare Extindere retea distributie gaze naturale.

36. Hotararea nr. 38 din data 24.04.2018 privind atribuirea denumirii unor strazi din comuna Paulesti

37. Hotararea nr. 39 din data 24.04.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici la lucrarea de investitii Reparatii drumuri..

38. Hotararea nr. 40 din data 16.05.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCK Paulesti nr. 67/2015...

39. Hotararea nr. 41 din data 16.05.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL Paulesti nr. 75/2015...

40. Hotararea nr. 42 din data 16.05.2018 privind actualizarilor indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL Paulesti nr. 142/2015...

41. Hotararea nr. 43 din data 16.05.2018 privind insusirea Raportului de Evaluare in vederea concesionarii situate in intravilanul satului Gageni

42. Hotararea nr. 44 din data 16.05.2018 privind insusirea Raportului de Evaluare, suprafata totala de 5930 mp teren, Tarla 16 Parcela A2188, sat Paulesti

43. Hotararea nr. 45 din data 16.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Paulesti.

44. Hotararea nr. 46 din data 16.05.2018 privind premierea elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Toma T. Socolescu

45. Hotararea nr. 47 din data 16.05.2018 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren

46. Hotararea nr. 48 din data 16.05.2018 privind aprobarea documentatiei PUZ - Extindere intravilan (S=157,71MP)

47. Hotararea nr. 49 din data 5.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna iunie 2018

48. Hotararea nr. 50 din data 5.06.2018 privind alocarea unei sume de bani pentru sustinerea financiara a unei manifestari artistice. sportive...

49. Hotararea nr. 51 din data 19.06.2018 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Popenciu Maria Elena...

50. Hotararea nr. 52 din data 19.06.2018 privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric "Ciresarii"...

51. Hotararea nr. 53 din data 19.06.2018 privind inregistrarea Primariei COmunei Paulesti in Sistemul National Electronic de platta on-line a taxelor...

52. Hotararea nr. 54 din data 19.06.2018 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 448 mp, nr cadastral 25996...

53. Hotararea nr. 55 din data 19.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Extindere retele electrice...

54. Hotararea nr. 56 din data 19.06.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate la lucrarea de investitii "Modernizare retea electrica Parc si Baza....

55. Hotararea nr. 57 din data 19.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Racorduri canalizare Comuna Paulesti"

56. Hotararea nr. 58 din data 19.06.2018 privind transmiterea unor mijloace fixe care apartin domeniului public al comunei Paulesti...

57. Hotararea nr. 59 din data 19.06.2018 privind transmiterea unor mijloace fixe care apartin domeniului public al comunei Paulesti...

58. Hotararea nr. 60 din data 26.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna iunie 2018

59. Hotararea nr. 61 din data de 19.07.2018, privind validarea mandatului de consilier local al dlui Ionita Catalin Gabriel, in cadrul Consliliului Local Paulesti

60. Hotararea nr. 62 din data de 19.07.2018, privind alocarea sumei de 4000 lei Asociatiei Sportive Plus Ultra in vederea finantarii Concursului de Ciclism Riders Livada cu Ciresi.

61. Hotararea nr. 63 din data de 19.07.2018, privind preluarea contractului de concesiune asupra terenului situat in comuna Paulesti, sat. Paulesti, T.17, P Cc 2351/3 in suprafata de 3054 mp nr.cad. 22236 in favoarea SC ALFADEL SRL

62. Hotararea nr. 64 din data de 19.07.2018, privind stingerea debitelor, persoane fizice decedate, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova.

63. Hotararea nr. 65 din data de 19.07.2018, privind acceptarea donatiei suprafetei de 83 mp teren, nr. cad. 29422

64. Hotararea nr. 66 din data de 19.07.2018, privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investiii "Extindere canalizare menajera Sat Cocosesti, Comuna Paulesti"

65. Hotararea nr. 67 din data de 26.06.2018, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna iulie 2018.

66. Hotararea nr. 68 din data de 19.07.2018, privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti.

67. Hotararea nr. 69 din data de 19.07.2018, privind inscrierea in inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paulesti a unor suprafete de teren.

68. Hotararea nr. 70 din data de 19.07.2018, privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforem acces - Ds 1434....

69. Hotararea nr. 71 din data de 19.07.2018, privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemtiune pentru pentru Spiru Viorel, a terenului in suprafata de 450 mp, nr. cad. 24889, situat in domeniul privat al comunei Paulesti

70. Hotararea nr. 72 din data de 19.07.2018, privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr.14/2008, modificata si completata prin HCL Paulesti nr.78/2009 privind darea in administrarea Parohiilor Paulesti, Gageni si Cocosesti a unor suprafete de teren, in vederea extinderii cimitirelor.

71. Hotararea nr. 73 din data de 27.08.2018, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna august 2018

72. Hotararea nr. 74 din data de 27.08.2018, privind modificarea tarifului la canalizare - epurare, pentru comuna Paulesti, judetul Prahova.

73. Hotararea nr. 75 din data de 27.08.2018, privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova

74. Hotararea nr. 76 din data de 27.08.2018, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi aflate in extravilanul comunei Paulesti.

75. Hotararea nr. 77 din data de 27.08.2018, privind numirea domnului Ionita Constantin Antonio, membru in Comitetul Director al Clubului Sportiv Paulesti

76. Hotararea nr. 78 din data de 27.08.2018, privind inchirierea catre Engie Romania SA a unei suprafete de teren de 2mp, in vederea acoperirii duratei de functionare a unor Statii de protectie catodica a conductelor de gaze naturale

77. Hotararea nr. 79 din data de 27.08.2018, privind desemnarea unor consilieri locali in Consliliul de Administratie al Scolii Gimnaziale TOma T. Socolescu Comuna Paulesti, in anul scolar 2018-2019

78. Hotararea nr. 80 din data de 27.08.2018, privind stabilirea conditiilor in care se acorda catre SC RCS RDS SA, dreptul de acces pe terenul in suprafata de 173mp, domeniul privat al Comunei Paulesti, in vederea instalarii de infrastructura de comunicatii...

79. Hotararea nr. 81 din data de 27.08.2018, privind inscrierea in inventarul domeniului privat al comunei Paulesti a unei suprafete de teren

80. Hotararea nr. 82 din data de 27.08.2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea de investitii "Construire alei carosabile si pietonale, in Cimitirul Cocosesti" situat in Comuna Paulesti, sat Cocosesti, judetul Prhova

81. Hotararea nr. 83 din data de 17.09.2018, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna Iulie 2018

82. Hotararea nr. 84 din data de 17.09.2018, privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a imobilului format din constructie in suprafata construita de 115.61 mp...

83. Hotararea nr. 85 din data de 17.09.2018, privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a imobilului format din constructie in suprafata construita de 36.31....

84. Hotararea nr. 86 din data de 17.09.2018, privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a imobilului format din constructie in suprafata construita de 81.79 mp si terenul aferent in suprafata de 208 mp in vederea amenajarii unui cabinet stomatologic.

85. Hotararea nr. 87 din data de 27.09.2018, privind desemnarea unui consilier local in Comisia de Evaluare a Asigurarea Calitatii Educatiei in cadrul Scolii Gimnaziale "Toma T. Socolescu" Comuna Paulesti.

86. Hotararea nr. 88 din data de 27.09.2018, privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 320 mp, nr. cadastral 26040, situat in domeniul privat al comunei Paulesti.

87. Hotararea nr. 89 din data de 27.09.2018, privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 436 mp, nr cadastral 26001, situat in domeniul privat al comunei Paulesti.

88. Hotararea nr. 90 din data de 27.09.2018, privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paulesti

89. Hotararea nr. 91 din data de 08.10.2018, privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova, in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Canalizare Zona Vile - Statie de epurare"

90. Hotararea nr. 92 din data de 08.10.2018, privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova, in vederea continuarii lucarilor la obiectivul de investitii "Amenajare trotuar Ds 2236, sat Paulesti, Comuna Paulesti, Judetul Prahova"

91. Hotararea nr 93 din data de 30.10.2018 privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova si cu unele unitati administrativ teritoriale din Judet, in vederea construirii Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara        "Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Prahova"

92. Hotararea nr 94 din data de 30.10.2018 privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a terenurilor cu nr.cad. 25178 si nr.cad. 22512

93. Hotararea nr 95 din data de 30.10.2018 privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea a imobilelor cu nr.cad. 25073 si nr.cad. 27941

94. Hotararea nr 96 din data de 30.10.2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

95. Hotararea nr 97 din data de 30.10.2018 privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu gratuit catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA, SDEE Ploiesti a unor active fixe din investitia "Extindere retea de distributie energie electrica, Comuna Paulesti, sat Gageni, T20, zona Leonard, judet Prahova"

96. Hotararea nr 98 din data de 30.10.2018 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata.

97. Hotararea nr 99 din data de 30.10.2018 privind respingerea cererii domnului Cernatoiu Florian, depusa in baza Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

98. Hotararea nr 100 din data de 30.10.2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, a ordinii, curateniei si igienei publice, a intretinerii terenurilor si curtilor, a prevenirii incendiilor precum si a protectiei mediului in comuna Paulesti

99. Hotararea nr 101 din data de 30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna octombrie 2018

100. Hotararea nr 102 din data de 30.10.2018 privind stabilirea conditiilor in care se acorda catre Orange Romania SA dreptul de acces pe terenul in suprafata de 100 mp, domeniul privat al comunei Paulesti, in vederea instalarii de infrastructura de comunicatii electronice, conform dispozitiilor Legii nr. 159/2016

101. Hotararea nr 103 din data de 30.10.2018 privind aprobarea Planului de masuripentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2018 - 2019

102. Hotararea nr. 104 din data 12.11.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna noiembrie 2018

103. Hotararea nr. 105 din data 12.11.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Paulesti

104. Hotararea nr. 106 din data 28.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019

 -  Anexa H.C.L nr 15 din data de 28.12.2019

105. Hotararea nr. 107 din data 28.11.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna noiembrie 2018

106. Hotararea nr. 108 din data 28.11.2018 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 92/8.10.2018 privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii - "Amenajare trotuar Ds 2236, sat Paulesti, Comuna Paulesti, Judetul Prahova"

107. Hotararea nr. 109 din data 28.11.2018 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 91/2018 privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii- "Canalizare Zona Vile-Statie de epurare (Dublare capacitate de transport apa uzata pe tronsonul Paulestii Noi, DJ 102 Statie de epurare Paulesti, Judetul Prahova)"

108. Hotararea nr. 110 din data 28.11.2018 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Paulesti (nr.63)

109. Hotararea nr. 111 din data 28.11.2018 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Paulesti (nr. 1133E)

110. Hotararea nr. 112 din data 28.11.2018 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Paulesti (nr. 1020R)

111. Hotararea nr. 113 din data 28.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti si a serviciilor publice de interes local

112. Hotararea nr. 114 din data 28.11.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1759 mp, nr.cad.25573 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni

113. Hotararea nr. 115 din data 28.11.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1153 mp, nr.cad.25574 aflat in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Gageni

114. Hotararea nr. 116 din data 28.11.2018 privind acordarea unui mandat special in A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

115. Hotararea nr. 117 din data 28.11.2018 privind acceptarea donatiei suprafetei de 2337 mp, teren, nr.cad.29438

116. Hotararea nr. 118 din data 13.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna decembrie 2018

117. Hotararea nr. 119 din data 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paulesti, luna decembrie 2018

118. Hotararea nr. 120 din data 19.12.2018 privind asocierea Comunei Paulesti cu judetul Prahova in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii -"Foraj pentru alimentare cu apa in localitatea Paulesti, Prahova"

119. Hotararea nr. 121 din data 20.12.2018 privind aprobarea majorarii impozitelor locale cu 300% pentru terenurile nelucrate si cladirile neingrijite de pe raza Comunei Paulesti

120. Hotararea nr. 122 din data 20.12.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp, nr.cad.27531 aflat in domeniul public al comunei Paulesti

121. Hotararea nr. 123 din data 20.12.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1200 mp, nr.cad.27530 aflat in domeniul public al comunei Paulesti

122. Hotararea nr. 124 din data 20.12.2018 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru suprafata de 1955 mp teren nr.cad.29618, proprietatea mostenitorilor defunctului Nicolae Nicolae

123. Hotararea nr. 125 din data 20.12.2018 privind inscrierea unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paulesti

124. Hotararea nr. 126 din data 20.12.2018 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren

125. Hotararea nr. 127 din data 20.12.2018 privind aprobarea documentatiei PUZ - Extindere intravilanb comuna Blejoi

126. Hotararea nr. 128 din data 20.12.2018 privind modul de utilizare al microbuzului scolar

127. Hotararea nr. 129 din data 20.12.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019

128. Hotararea nr. 130 din data 20.12.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gageni

 

+ANUL 2017

1. Hotararea nr. 1 din data de 31.01.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la lucrarea de investitii ”Iluminat exterior si alimentare cu energie electrica pompe ape pluviale Sala de Sport Scolara, Paulesti”

2. Hotararea nr. 2 din data de 31.01.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Extindere iluminat public strada Zootehniei, comuna Paulesti”

3. Hotararea nr. 3 din data de 31.01.2017 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2017

4. Hotararea nr. 4 din data de 31.01.2017 privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova

5. Hotararea nr. 5 din data de 31.01.2017 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova

6. Hotararea nr. 6 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru stabilirea functiilor publice in cadrul Primariei comunei Paulesti

7. Hotararea nr. 7 din data de 31.01.2017 privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti

8. Hotararea nr. 8 din data  de 31.01.2017 privind retragerea dlui Cretu Adrian Marius al dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata

9. Hotararea nr. 9 din data de 31.01.2017 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 429 mp, nr. Cadastral 26038, situate in domeniul privat al comunei Paulesti

10. Hotararea nr. 10 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata prin Legea nr. 276/2010, anul 2017

11. Hotararea nr. 11 din data de 31.01.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2017

12. Hotararea nr. 12 din data de 31.01.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

13. Hotararea nr. 13 din data de 31.01.2017 privind scaderea din evident analitica a studiilor, proiectelor, ridicarilor topografice a lucrarilor care nu se vor mai realiza

14. Hotararea nr. 14 din data de 31.01.2017 privind revocarea HCL Paulesti NR. 120/28.11.2016

15. Hotararea nr. 15 din data de 31.01.2017 privind solicitarea de trecere a unui imobil (teren si constructie) din domeniul public al Statului Roman si Administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al Comunei Paulesti

16. Hotararea nr. 16 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti

17. Hotararea nr. 17 din data de 31.01.2017 privind declararea ca “obiectiv de utilitate publica locala” lucrarea de investitii “Extindere drum exploatare nr. cad. 25120”

18. Hotararea nr. 18 din data de 27.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al Comunei Paulesti, judetul Prahova, pe anul 2016

19. Hotararea nr. 19 din data de 27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Salii de Sport Scolara din Comuna Paulesti sat Paulesti, judetul Prahova

20. Hotararea nr. 20 din data de 27.02.2017 privind participarea unor elevi, ale institutiilor de invatamant de stat, de pe raza Comunei Paulesti, cu rezultate bune la invatatura in anul scolar 2016-2017, in tabara scolara de vara

21. Hotararea nr. 21 din data de 27.02.2017 privind insusirea Raportului de Evaluare privind stabilirea valorii de piata a terenurilor cu nr. cad. 28157 si nr. cad. 28156

22. Hotararea nr. 22 din data de 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Canalizare menajera, sat Gageni, comuna Paulesti, judet Prahova”

23. Hotararea nr. 23 din data de 27.02.2017 privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2017-2018

24. Hotararea nr. 24 din data de 16.03.2017 privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai comunei Paulesti

25. Hotararea nr. 26 din data de 16.03.2017 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 114/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Paulesti si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare

26. Hotararea nr. 27 din data de 16.03.2017 privind acordarea unui sprijin financiar parohiei Gageni

27. Hotararea nr. 28 din data de 16.03.2017 privind instituirea unei taxe speciale pentru efectuarea in regim de urgenta a operatiunilor care privesc contractele de instrainare–dobandire a mijloacelor de transport-Model 2016 ITL 054

28. Hotararea nr 29 din data de 16.03.2017 privind desemnarea unui cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Comunei Paulesti, Primariei Paulesti, ale Primarului si Consiliului Local, in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata

29. Hotararea nr. 30 din data de 16.03.2017 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Modificare indicatori urbanistici aprobati (regim de inaltime/inaltime maxima) pentru realizare parc industrial pentru productia si prelucrarea celulozei si hartie si alte industrii compatibile, depozitare, anexe tehnice, tehnologice, administrative (S.stud.-=197.263 MP)-com Paulesti, sat Paulesti, nr. Cadastral 28298, 28299, tarla 39, parcela 804/143

30. Hotararea nr. 31 din data de 16.03.2017 privind acordarea unui onorariu de succes Cabinetului Individual de Avocatura Serbanuc Liviu

31. Hotararea nr. 32 din data de 16.03.2017 privind stabilirea unor puncte de colectare pentru colectarea selectiva a deseurilor refolosibile, pe raza comunei Paulesti

32. Hotararea nr. 33 din data de 16.03.2017 privind acceptarea donatiei suprafetei de 36 mp teren, nr. cad. 28401

33. Hotararea nr. 34 din data de 16.03.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Maria Marian Dorin

34. Hotararea nr. 35 din data de 16.03.2017 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta

35. Hotararea nr. 36 din data de 16.03.2017 privind acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta

36. Hotararea nr. 37 din data de 16.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare Gradinita sat Paulesti”

37. Hotararea nr. 38 din data de 27.03.2017 privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, a institutiilor subordinate si a listei de investitii, pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

38. Hotararea nr. 39 din data de 27.03.2017 privind aprobarea unitatilor de invatamant particulare si confesionale acreditate de pe raza Comunei Paulesti care beneficiaza de finantare de baza din sumele defalcate din TVA, pe anul 2017, prin bugetul Comunei Paulesti si a procedurii de finantare conform HGR nr. 136/2016

39. Hotararea nr. 40 din data de 27.03.2017 privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale pe anul 2016

40. Hotararea nr. 41 din data de 27.03.2017 privind aprobarea documentatiei: PUZ-Rectificare limita intravilan aprobat (S=128 mp), ridicare restrictie de construire si parcelare teren pentru amplasare locuinte (Sstud=12945 mp) – com. Paulesti, sat Paulesti, nr. cad. 23592, Tarla 15 Parcele A 624/16-20, De 623

41. Hotararea nr. 42 din data de 26.04.2017 privind stabilirea masurilor pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public

42. Hotararea nr. 43 din data de 26.04.2017 privind acceptarea donatiei suprafetei de 22 mp teren, nr. cad. 28514

43. Hotararea nr. 44 din data de 26.04.2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Paulesti si Moraru Constantin si Moraru Iulia

44. Hotararea nr. 45 din data de 26.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Canalizare Zona Vile - Statie Epurare (dublare capacitate transport apa uzata pe tronsonul Paulestii Noi, DJ 102, Statie Epurare Paulesti)

45. Hotararea nr. 46 din data de 26.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Scurgere ape pluviale Ds 1228 (DJ 102 - Stramba)"

46. Hotararea nr. 47 din data de 26.04.2017 privind acceptarea donatiei suprafetei de 22 mp teren, nr. cad. 28624

47. Hotararea nr. 48 din data de  26.04.2017 privind completarea HCL Paulesti nr. 2/26.01.2010 privind infiintarea Clubului Sportiv Paulesti

48. Hotararea nr. 49 din data de 26.04.2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil proprietate publica a comunei Paulesti situat in subsolul Centrului Cultural Arh. Toma T. Socolescu in vederea amenajarii unui Cabinet Medical Veterinar si Punct farmaceutic veterinar.

49. Hotararea nr. 50 din data de 26.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Trotuar Ds 292 sat Paulesti (Tronson DJ 102 - Punct Fantana, tronson Biserica Paulesti - Aleea Av. Militon Anton, Punte pietonala peste paraul Stramba) Comuna Paulesti, judetul Prahova"

50. Hotararea nr. 51 din data de 26.04.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Banu Florentina - Ruxandra

51. Hotararea nr. 52 din data de 26.04.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Ion Militaru Ionut

52. Hotararea nr. 53 din data de 26.04.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna aprilie 2017

53. Hotararea nr. 54 din data de 26.04.2017 privnd revocarea HCL Paulesti nr. 139/19.11.2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si administratiei Publice prin Campania Nationala de Investitii CNI-SA, a amplasamentului situat in Comuna Paulesti, sat Gageni, Tarla 24 Parcela A1199 (nr. postal 782) si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Gageni" Comuna Paulesti, judet Prahova

54. Hotararea nr. 55 din data de 26.04.2017 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Paulesti al imobilului (teren si constructie) - Camin Cultural Gageni

55. Hotararea nr. 56 din data de 26.04.2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil proprietate publica a comunei Paulesti situat in incinta Caminului Cultural din satul Gageni, in vederea amenajarii unui "Birou"

56. Hotararea nr. 57 din data de 17.05.2017 privind premierea elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Toma T. Socolescu, Comuna Paulesti, care obtin distinctii la olimpiadele si concursurile nationale / internationale pe obiecte de invatamant in anul scolar 2016-2017

57. Hotararea nr. 58 din data de 17.05.2017 privind premierea dlui Jorascu-Dinu Alexandru care a obtinut performante deosebite la competitiile sportive nationale / internationale oficiale

58. Hotararea nr.59 din data de 17.05.2017 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova

59. Hotararea nr. 60 din data de 17.05.2017 privind modificarea tarifelor aferente "Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale, in zonele 2 Boldesti - Scaeni si 6 Valea Doftanei"

60. Hotararea nr. 61 din data de 17.05.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Amenajare parc zona Sala de Sport Paulesti"

61. Hotararea nr. 62 din data de 31.05.2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru stabilirea functiilor publice in cadrul Primariei comunei Paulesti

62. Hotararea nr. 63 din data de 31.05.2017 privind acceptarea donatiei suprafetei de 1373 mp teren, nr. cad. 28568

63. Hotararea nr. 64 din data de 31.05.2017 privind aprobarea documentatiei: PUZ - Extindere intravilan (S=19206,24 mp) zona locuinte si functiuni complementare si parcelare pentru ansamblul rezidential (Sst=20564,88 mp) in comuna Paulesti, sat Paulesti, nr. cad. 25092-25112,2433 tarla 12,12/1 parcele A 610/1-3, De 612, De 513, De 614/26.

64. Hotararea nr. 65 din data de 31.05.2017 privind alocarea unei sume de bani pentru sustinerea financiara a unei manifestari artistice, sportive, educative si de recreere organizata cu ocazia "Zilei de 1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului"  

65. Hotararea nr. 66 din data de 28.06.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2018

66. Hotararea nr. 67 din data de 28.06.2017 privind stingerea debitelor datorate bugetului local al Comunei Paulesti, judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova

67. Hotararea nr. 68 din data de 28.06.2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil proprietate privata a comunei Paulesti in vederea amenajarii unei farmacii in satul Paulesti

68. Hotararea nr. 69 din data de 28.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Extindere retele de distributie energie electrica Comuna Paulesti, sat Gageni, Tarla 20 Zona Leonard, judetul Prahova”

69. Hotararea nr. 70 din data de 28.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Extindere retea de distributie a energiei electrice si retea de iluminat public str. Zootehniei, comuna Paulesti, judet Prahova

70. Hotararea nr. 71 din data de 28.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Racordare canalizare Sala de Sport, comuna Paulesti, judetul Prahova”

71. Hotararea nr. 72 din data de 28.06.2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Paulesti in domeniul privat al comunei Paulesti

72. Hotararea nr. 73 din data de 28.06.2017 privind imputernicirea Primarului comunei Paulesti sa semneze Actul aditional nr. 2 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si introducerea taxei de mediu in tarifele pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, conform adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare – Directia Gestionare POS Mediu nr. 31958/19.06.2017

73. Hotararea nr. 74 din data de 28.06.2017 privind insusirea documentatiei tehnice de desmembrare a unui imobil aflat in domeniul public al comunei Paulesti

74. Hotararea nr. 75 din data de 28.06.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru stabilirea functiilor publice in cadrul Primariei comunei Paulesti

75. Hotararea nr. 76 din data de 26.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Dobromir Adrian, in cadrul Consiliului Local Paulesti

76. Hotararea nr. 77 din data de 26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti

77. Hotararea nr. 78 din data de 26.07.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paulesti

78. Hotararea nr. 79 din data de 26.07.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

79. Hotararea nr. 80 din data de 26.07.2017 privind acceptarea donatiei unor suprafete de teren

80. Hotararea nr. 81 din data de 26.07.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Paulesti

81. Hotararea nr. 82 din data de 26.07.2017 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza comunei Paulesti

82. Hotararea nr. 83 din data de 26.07.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare iluminat public stradal Comuna Paulesti”

83. Hotararea nr. 84 din data de 26.07.2017 privind infiintarea unei statii publice pentru imbarcare / debarcare calatori

84. Hotararea nr. 85 din data de 26.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna iulie 2017

85. Hotararea nr. 86 din data de 31.08.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, al Clubului Sportiv Paulesti si al Scolii Gimnaziale “Toma T. Socolescu” Paulesti, in luna august 2017

86. Hotararea nr. 87 din data de 31.08.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Paulesti

87. Hotararea nr. 88 din data de 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii ”Balastare De 400 Comuna Paulesti, Judetul Prahova”

88. Hotararea nr. 89 din data de 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Balastare De 520 Cocosesti, Comuna Paulesti, Judetul Prahova”

89. Hotararea nr. 90 din data de 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Foraj pentru alimentare cu apa in localitatea Paulesti, judetul Prahova”

90. Hotararea nr. 91 din data de 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Balastare drum T16(ANL) Paulesti, Comuna Paulesti, Judetul Prahova”

91. Hotararea nr. 92 din data de 31.08.2017 privind insusirea Raportului de Evaluare intocmit de SC Concern Expert SRL – Ploiesti, pentru stabilirea valorii de piata a unor imobile care apartin SC Petroconsult Invest SRL Ploiesti

92. Hotararea nr. 93 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Bancila Ionut

93. Hotararea nr. 94 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Tusluc Adina Madalina

94. Hotararea nr. 95 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Degenaro Madalina

95. Hotararea nr. 96 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Sandulescu Cristian

96. Hotararea nr. 97 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Codreanu Roxana Andreea

97. Hotararea nr. 98 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Tudor Roxana Ileana

98. Hotararea nr. 99 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Fronoiu Madalin

99. Hotararea nr. 100 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Anton Ion Alexandru

100. Hotararea nr. 101 din data de 31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Gheorghe Mitica

101. Hotararea nr. 102 din data de 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii “Sistem de irigatie Baza Sportiva Paulesti, Comuna Paulesti, Judetul Prahova”

102. Hotararea nr. 103 din data de 31.08.2017 privind instituirea unei taxe speciale in vederea inmatricularii mijloacelor lente, pe raza Comunei Paulesti, judetul Prahova

103. Hotararea nr. 104 din data de 31.08.2017 privind aprobarea Antemasuratorii si a devizului oferta pentru lucrarea “Executie platforma acces persoane cu dizabilitati si platforma betonata”

104. Hotararea nr. 105 din data de 26.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna septembrie 2017

105. Hotararea nr. 106 din data de 26.09.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti

106. Hotararea nr. 107 din data de 26.09.2017 privind aprobarea pretului de cumparare a unor bunuri imobile ce apartin SC Petroconsult Invest SRL

107. Hotararea nr. 108 din data de 26.09.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gageni

108. Hotararea nr. 109 din data de 26.09.2017 privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova

109. Hotararea nr. 110 din data de 26.09.2017 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru stabilirea redeventei in vederea concesionarii imobilului cu nr. cad. 28291 (teren si constructie)

110. Hotararea nr. 111 din data de 25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Canalizare menajera, sat Gageni, comuna Paulesti, judet Prahova"

111. Hotararea nr. 112 din data de 31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice la lucrarea de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare Gradinita sat Paulesti"

112. Hotararea nr. 113 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Paulesti, judet Prahova

123. Hotararea nr. 114 din data de 31.10.2017 privind inlocuirea dlui Vasile Vasile din functia de Presedinte al Comitetului Director al Clubului Sportiv Paulesti

 

124. Hotararea nr. 115 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Acordului de infratire si cooperare intre Unitatea Administrativ-Teritoriala - Comuna Paulesti, judetul Prahova, din Romania si Comuna Paulesti Raionul Calarasi din Republica Moldova

125. Hotararea nr. 116 din data de 31.10.2017 privind desemnarea unor consilieri locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Toma T. Socolescu Comuna Paulesti

126. Hotararea nr. 117 din data de 31.10.2017 privind desemnarea unui consilier local in Comisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii Educatiei in cadrul Scolii Gimnaziale "Toma T. Socolescu" Comuna Paulesti

127. Hotararea nr. 118 din data de 31.10.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie rezervor apa 500 mc, comuna Paulesti, sau Gageni"

128. Hotararea nr. 119 din data de 31.10.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie gard rezervor apa 500 mc si foraje, comuna Paulesti, sat Gageni"

129. Hotararea nr. 120 din data de 31.10.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 433 mp teren situat in intravilanul satului Paulesti Tarla 11 Parcelele 1259, 1260, 1261 avand nr. cad. 28157

130. Hotararea nr. 121 din data de 31.10.2017 privind trecerea imobilului teren si constructii cu nr. cad. 28291 din domeniul privat al comunei Paulesti in domeniul public al comunei Paulesti

131. Hotararea nr. 122 din data de 31.10.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului teren si constructie situat in intravilanul satului Cocosesti, Tarla 5 Parcela 957

132. Hotararea nr. 123 din data de 31.10.2017 privind modificarea denumirii HCL Paulesti nr. 94/31.08.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata

133. Hotararea nr. 124 din data de 31.10.2017 privind modificarea denumirii HCL Paulesti nr. 51/26.04.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata

134. Hotararea nr. 125 din data de 31.10.2017 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 450 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti, nr. cad. 25034

135. Hotararea nr. 126 din data de 31.10.2017 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 450 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti, nr.  cad. 24932

136. Hotararea nr. 127 din data de 31.10.2017 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 442 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti, nr.  cad. 25050

137. Hotararea nr. 128 din data de 31.10.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Neagu Andreea Elena

138. Hotararea nr. 129 din data de 31.10.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Tudoras Ciprian Alexandru

139. Hotararea nr. 130 din data de 31.10.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Gradinaru Dumitru Daniel

140. Hotararea nr. 131 din data de 31.10.2017 privind desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii Prinare Angels, din comuna Paulesti

141. Hotararea nr. 132 din data de 31.10.2017 privind desemnarea unui consilier local in Comisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii in cadrul Scolii Primare "Angels", din comuna Paulesti

142. Hotararea nr. 133 din data de 31.10.2017 privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 94/2015 privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

143. Hotararea nr. 134 din data de 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna octombrie 2017

145. Hotararea nr. 135 din data de 16.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimice la lucrarea de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare Gradinita sat Paulesti"

146. Hotararea nr. 136 din data de 16.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Canalizare menajera, sat Gageni, comuna Paulesti, judet Prahova"

147. Hotararea nr. 137 din data de 16.11.2017 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru stabilirea functiilor publice in cadrul Primariei comunei Paulesti

148. Hotararea nr. 138 din data de 16.11.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu gratuit catre FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA, SDEE Ploiesti a unor active fixe din investitia "Extindere retea de distributie a energiei electrice si retea de iluminat public, str. Zootehniei, Comuna Paulesti, judet Prahova"

149. Hotararea nr. 139 din data de 17.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna noiembrie 2017

150. Hotararea nr. 140 din data de 27.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna noiembrie 2017

151. Hotararea nr. 141 din data de 27.11.2017 privind aprobarea Listei privind Situatia terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Paulesti, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003, republicata

152. Hotararea nr. 142 din data de 27.11.2017 privind atribuirea unor terenuri conform prevederilor Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare

153. Hotararea nr. 143 din data de 27.11.2017 privind stabilirea limitelor minime ale chiriei, pentru spatiile si terenurile aflate in administrarea Consiliului local al comunei Paulesti

154. Hotararea nr. 144 din data de 27.11.2017 privind aprobarea contractului privind construirea dreptului de superficie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata

155. Hotararea nr. 145 din data de 27.11.2017 privind inlocuirea dlui Dinescu Marian din cadrul Comisiei de Disciplina a Clubului Sportiv Paulesti

156. Hotararea nr. 146 din data de 27.11.2017 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 450 mp nr.cad.24889, situat in domeniul privat al comunei Paulesti

157. Hotararea nr. 147 din data de 27.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antermasuratorii pentru lucrarea "Amenajare parau Stamba si Bleaja, comuna Paulesti, sat Paulesti"

158. Hotararea nr. 148 din data de 27.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antermasuratorii pentru lucrarea "Amenajare groapa - drenaj ape pluviale zona ANL, str. Zootehniei, Comuna Paulesti", judetul Prahova

159. Hotararea nr. 149 din data de 04.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

160. Hotararea nr. 150 din data de 04.12.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antermasuratorii pentru lucrarea “Construire alei carosabile si pietonale si imprejmuire Cimitir Sat Gageni”

161. Hotararea nr. 151 din data de 04.12.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a antermasuratorii pentru lucrarea “Construire alei carosabile si pietonale si imprejmuire Cimitir Sat Gageni”

162. Hotararea nr. 152 din data de 15.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna decembrie 2017

163. Hotararea nr. 153 din data de 15.12.2017 privind modificarea HCL Paulesti nr.83/26.07.2017 privind aprobarea studiului de fezebilitate pentru obiectiviul de investitii “Modernizare iluminat public stradal Comuna Paulesti”

164. Hotararea nr. 154 din data de 15.12.2017 privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova - Extindere retea electrica si iluminat public”

165. Hotararea nr. 155 din data de 19.12.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti

166. Hotararea nr. 156 din data de 19.12.2017 privind respingerea cererii doamnei Lungu Alice Mihaela, depusa in baza Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

167. Hotararea nr. 157 din data de 19.12.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru  construirea unei locuinte proprietate personala, republicata

168. Hotararea nr. 158 din data de 19.12.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.66/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor speciale pentru anul fiscal 2018

169. Hotararea nr. 159 din data de 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti incepand cu anul 2018

170. Hotararea nr. 160 din data de 19.12.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere dintre Consiliul Local al Comunei Paulesti si SC Gerifarm SRL

171. Hotararea nr. 161 din data de 19.12.2017 privind revocarea HCL Paulesti nr. 125, 126 si 127/2017

172. Hotararea nr. 162 din data de 21.12.2017 privind abrobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti, in luna decembrie 2017

+ANUL 2016

1. Hotararea nr. 1 din 28.02.2016 (Hotarare privind HCL Paulesti nr. 130/2015 privind inscrierea in inventarul domeniului privat al localitatii a suprafetei de 5100 mp situat in Tarla 2 Parcela Cat 141)

2. Hotararea nr. 2 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti ca urmare a modificarii structurii unor functii publice vacante)

3. Hotararea nr. 3 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2016)

4. Hotararea nr. 4 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016)

5. Hotararea nr. 5 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, anul 2016, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 modificata si completata)

6. Hotararea nr. 6 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2016)

7. Hotararea nr. 7 din 28.01.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 152/27.11.2015 privind vanzarea prin incredintare directa a terenului cu suprafata de 934 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti)

8. Hotararea nr. 8 din 28.01.2016 (Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al comunei Paulesti al imobilului (constructie) Centrul Cultural Arh. Toma T. Socolescu )

9. Hotararea nr. 9 din 28.01.2016 (Hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 12mp teren avand nr. cad. 27980)

10. Hotararea nr. 10 din 28.01.2016 (Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui teren aflat pe domeniul public al comunei Paulesti situat in intravilanul satului Gageni)

11. Hotararea nr. 11 din 28.01.2016 (Hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si acelor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2016-2017)

12. Hotararea nr. 12 din 28.01.2016 (Hotarare privind modificarea tarifului de canalizare-epurare in comuna Paulesti)

13. Hotararea nr. 13 din 28.01.2016 (Hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Paulesti, a institutiilor subordonate si a listei de investitii, pe anul 2016 si estimari pentru anul 2017-2019)

14. Hotararea nr. 14 din 28.01.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 64/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti)

15. Hotararea nr. 15 din 28.01.2016 (Hotarare privind numirea membrilor Comitetului Director si ai Comisiei de Disciplina in cadrul Clubului Sportiv Paulesti)

16. Hotararea nr. 16 din 29.02.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna februarie 2016)

17. Hotararea nr. 17 din 29.02.2016 (Hotarare privind participarea unor elevi, ale institutiilor de invatamant de stat, de pe raza Comunei Paulesti, cu rezultate bune la invatatura in anul scolar 2015-2016, in tabara scolara de vara)

18. Hotararea nr. 18 din 29.02.2016 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

19. Hotararea nr. 19 din 29.02.2016 (Hotarare privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita)

20. Hotararea nr. 20 din 29.02.2016 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Paulesti, judetul Prahova pentru anul 2015)

21. Hotararea nr. 21. din 29.02.2016 (Hotarare privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova)

22. Hotararea nr. 22 din 29.02.2016 (Hotararea privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 15/28.01.2016 privind numirea membrilor Comitetului Director si ai Comisiei de Disciplina in cadrul Clubului Sportiv Paulesti)

23. Hotararea nr. 23 din 22.03.2016 (Hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitelor care inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul local al comunei Paulesti judetul Prahova)

24. Hotararea nr. 24 din 22.03.2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Modernizare parc Gageni") 25. Hotararea nr. 25 din 22.03.2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico econimice la lucrarea de investitii "Extindere retea alimentare cu apa in zona Simina")

26. Hotararea cu nr. 26 din 22.03.2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico econimice la lucrarea de investitii "Extindere scoala sat Gageni")

27. Hotararea cu nr. 27 din 22.03.2016 (Hotarare privind stingerea debitelor datorate bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova)

28. Hotararea cu nr. 28 din 22.03.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

29. Hotararea cu nr. 29 din 12.04.2016 (Hotarare privind stabilirea datei la care va fi organizata si sarbatorita "Zilele Comunei Paulesti")

30. Hotararea cu nr. 30 din 12.04.2016 (Hotarare privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare trotuar Paulestii Noi - Gageni)

31. Hotararea cu nr. 31 din 12.04.2016 (Hotarare privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situate in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite, in vederea majorarii impozitului pentru aceste imobile)

32. Hotararea cu nr. 32 din 12.04.2016 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

33. Hotararea cu nr. 33. din 12.04.2016 (Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 2219 / 27.05.2002)

34. Hotararea cu nr. 34 din 12.04.2016 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei BOLMADIR MARIA ALINA)

35. Hotararea cu nr. 35 din 12.04.2016 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului VIERU GEORGE ANDREI)

36. Hotararea cu nr. 36 din 12.04.2016 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului BACIU IONUT) 

37. Hotararea cu nr. 37 din 12.04.2016  (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului STANCA GABRIEL MATEI)

38. Hotararea cu nr. 38 din 12.04.2016  (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei SACOTA ELENA MIHAELA)

39. Hotararea cu nr. 39 din 12.04.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei SIMIONESCU SAIDA SILVIA)

40. Hotararea cu nr. 40 din 12.04.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Ion Militaru Viorel Alexandru)

41. Hotararea cu nr. 41 din 12.04.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Lungu Ana Andreea)

42. Hotararea cu nr. 42 din 12.04.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Lungu Andrei Alexandru)

43. Hotararea cu nr. 43 din 12.04.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna aprilie 2016)

44. Hotararea cu nr. 44 din 03.05.2016 (Hotarare privind asocierea Comunei Paulesti, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Sistematizare nod de comunicatii rutiere intre DN1 - DN72 - DJ 156-Acces Municipiul Ploiesti si zona parcurilor industriale".

45. Hotararea cu nr. 45 din 03.05.2016 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017) 

46. Hotararea cu nr. 46 din 03.05.2016 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

47. Hotararea cu nr. 47 din 12.05.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr.152/27.11.2015 privind vanzarea prind incredintare directa  a terenului in suprafata de 934 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti)

48. Hotararea cu nr. 48 din 12.05.8016 (Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si PFA Dr. Galea Sofia)

49. Hotararea cu nr. 49 din 12.05.2016 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

50. Hotararea cu nr. 50 din 12.05.2016 (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Paulesti, Sat Paulesti(Nr.1118E)

51. Hotararea cu nr. 51 din 12.05.2016 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti ca urmare a modificarii structurii unei functii contractuale vacante)

52. Hotararea cu nr. 52 din 31.05.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna mai 2016)

53. Hotararea cu nr. 53 din 31.05.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

54. Hotararea cu nr. 54 din 15.06.2016 (Hotarare privind revocarea art.1. punct 2 din HCL nr.51/12.05.2016 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti ca urmare a modificarii structurii unei functii contractuale vacante)

55. Hotararea cu nr. 55 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea comisiei de validare)

56. Hotararea cu nr. 56 din 24.06.2016 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)

57. Hotararea cu nr. 57 din 24.06.2016 (Hotarare privind declararea consiliului ca "legal constituit")

58. Hotararea cu nr. 58 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta )

59. Hotararea cu nr. 59 din 24.06.2016 (Hotarare privind alegerea viceprimarului)

60. Hotararea cu nr. 60 

61. Hotararea cu nr. 61 din 24.06.2016 (Hotarare privind aprobarea ROF al Consiliului Local Paulesti)

62. Hotararea cu nr. 62 din 24.06.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna iulie 2016)

63. Hotararea cu nr. 63 din 24.06.2016 (Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmebrare a unui teren aflat domeniul public al comunei Paulesti situat in intravilanul satului Paulesti)

64. Hotararea cu nr. 64 din 05.07.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Tircolea Adina Georgeta) 

65. Hotararea cu nr. 65 din 05.07.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Boros Aranka Ildiko) 

66. Hotatarea cu nr. 66 din 05.07.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata)

67. Hotararea cu nr. 67 din 05.07.2016 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti) 

68. Hotararea cu nr. 68 din 05.07.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea contractului de inchiriere intre Consiliul Local al comunei Paulesti si PFA Dr. Galea Sofia)

69. Hotararea cu nr. 69 din 05.07.2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Reparatii drumuri - plombe asfaltice, comuna Paulesti)

70. Hotararea cu nr. 70 din 05.07.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 124/2015 privind aprobarea contractarii unei finantari ramburasabile  interne in valoare de 2.000.000 lei)

71. Hotararea cu nr. 71 din 05.07.2016 (Hotarare privind stabilirea datei limita  de inregistrare  a cererilor depuse in baza prevederilor Legii nr. 15/2013 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in vederea atribuirii de terenuri pentru anul 2016)

72. Hotararea cu nr. 72 din 05.07.2016 ( Hotarare privind dlui Banu Adrian Virgil din Comisia de Disciplina a Clubului Sportiv Paulesti)

73. Hotararea cu nr. 73 din 07.07.2016 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor comunei Paulesti in ADI Parteneriatul pentru Managementul deseurilor - Prahova)

74. Hotararea cu nr. 74 din 11.08.2016 ( Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

75. Hotararea cu nr. 75 din 11.08.2016 (Hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 1949 mp teren, nr. cad. 13067)

76. Hotararea cu nr. 76 din 11.08.2016 (Hotarare privind stabilirea conditiilor de arondare a Comunei Paulesti SPLCEP al Comunei Blejoi)

77. Hotararea cu nr. 77 din 11.08.2016 (Hotarare privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai Comunei Paulesti)

78. Hotararea cu nr. 78 din 11.08.2016 (Hotarare privind  respingerea cererii doamnei Iliescu Elena Simona , depusa in baza Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

79. Hotararea cu nr. 79 din 11.08.2016 (Hotarare privind aprobarea Listei privind Situatia terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Paulesti, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003, repubulicata.)

80. Hotararea cu nr. 80 din 11.08.2016 (Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirii de terenuri conform Legii nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor)

81. Hotararea cu nr. 81 din 11.08.2016 ( Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu gratuit catre FDEE Electrica Distriburie Muntenia Nord SA , SDEE Ploiesti a unor active fixe(capacitati energetice) din investitia " Extindere retea electrica de distributie in vederea alimentarii cu energie electrica a ansamblului de 71 locuinte amplasate in localitatea Paulesti, Sat Cocosesti, Jud. Prahova".)

82. Hotararea cu nr. 82 din 11.08.2016 (Hotarare privind desfiintarea functiei contractuale vacante de muncitor calificat din cadrul Clubului Sportiv Paulesti.)

83. Hotararea cu nr. 83 din 11.08.2016 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Paulesti ca urmare a infiintarii functiei contractuale de executie de "ingrijitor" Compartimentul Administrativ, gospodarire si intretinere.)

84. Hotararea cu nr. 84 din 25.08.2016 (hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti si al Clubului Sportiv Paulesti, in luna august 2016)

85. Hotararea cu nr. 85 din 25.08.2016 (Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali in COnsiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti)

86. Hotararea cu nr. 86 din 25.08.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr.21/2013 privind aprobarea PT SI DTE pentru lucrarea " Reparatii trotuar Paulesti - Gageni" Jud. Prahova.)

87. Hotararea cu nr. 87 din 25.08.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 124/2015 privind aprobarea contractarii unei finantari ramburasabile interne in valoare de 2.000.000 Lei)

88. Hotararea cu nr. 88 din 12.09.2016 (Hotarare privind utilizarea bazei sportive  Paulesti)

89. Hotararea cu nr. 89 din 27.09.2016 (Hotarare privind trecerea autoturismului marca Dacia Logan PH07PCP din gestiunea Primariei(Consiliul Local) in gestiunea Politiei Locale Paulesti)

90. Hotararea cu nr. 90 din 27.09.2016 (Hotarare privind insusirea rezultatului reevaluarii Comisiei de evaluare/reevaluare a activelor fixe aflate in proprietatea Comunei Paulesti)

91. Hotararea cu nr. 91 din 27.09.2016 (Hotarare privind darea in administrare a bunurilor, proprietate publica, in care-si desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Paulesti, catre Scoala Gimnziala cu clasele I-VIII Arhitect Toma T Socolescu Paulesti)

92. Hotarare cu nr. 92 din 27.09.2016 (Hotarare privind aprobarea Acordului de garantare la Contractul de credit  nr.189/11156/05.08.2016 incheiat intre BCR S.A. si Comuna Paulesti)

93. Hotararea cu nr. 93 din 27.09.2016  (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata)

94. Hotararea cu nr. 94 din 27.09.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata domnului Buleandra Ciprian Laurentiu)

95. Hotararea cu nr. 95 din 27.09.2016 (Hotarare privind respingerea cererii domnului Cernatoiu Gabriel Florian, depusa in baza Legii nr.15/2013,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

96. Hotararea cu nr. 96 din 27.09.2016 (Hotarare privind desemnarea unui consilier local in Comisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii in cadrul Scolii Primare "Angels" din comuna Paulesti)

97. Hotararea cu nr. 97 din 27.09.2016 (Hotarare privind desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Angels din comuna Paulesti)

98. Hotararea cu nr. 98 din 27.09.2016 (Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti)

99. Hotararea cu nr. 99 din 27.09.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna septembrie 2016)

100. Hotararea cu nr. 100 din 27.09.2016 (Hotarare privind asocierea Comunei Paulesti cu judetul Prahova in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizare trotuar Paulestii Noi-Gageni")

101. Hotararea cu nr. 101 din 27.09.2016(Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata)

102. Hotararea cu nr. 102 din 27.09.2016(Hotarare privind modificarea art.1 din HCL Paulesti nr.3/2013 si art.1 din HCL 17/2014 prin care s-a actualizat componenta comisiei speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Paulesti, judetul Prahova)

103. Hotararea cu nr. 103 din 27.09.2016

104. Hotararea cu nr. 104 din 27.09.2016(Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti.)

105. Hotararea cu nr. 105 din 31.10.2016 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile(teren si constructii) aflate in domeniul public sau privat al Comunei Paulesti si administrarea Consiliului Local Paulesti)

106. Hotararea cu nr. 106 din 31.10.2016 (Hotarare privind modificarea pretului la apa potabila livrata in comuna Paulesti.)

107. Hotararea cu nr. 107 din 31.10.2016 (Hotarare privind atribuirea unor terenuri conform prevederilor Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.)

108. Hotararea cu nr. 108 din 31.10.2016 (Hotarare privind insusirea Raportului de Evaluare, suprafata totala de 5930mp teren)

109. Hotararea cu nr. 109 din 31.10.2016 (Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti.)

110. Hotararea cu nr. 110 din 31.10.2016 (Hotarare privind aprobarea devizului general revizuit al unor obiective de investitii publice ale Comunei Paulesti.)

111. Hotararea cu nr. 111 din 31.10.2016 (Hotarare privind acordarea unui mandat special A.D.I. "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova")

112. Hotararea cu nr. 112 din 14.11.2016 (Hotarare privind asocierea Comunei Paulesti cu judetul Prahova in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizare trotuar Paulestii Noi-Gageni")

113. Hotararea cu nr. 113 din 14.11.2016 (Hotarare privind inscrierea bunului imobil "Monumentul Eroilor" in inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Paulesti)

114. Hotararea cu nr. 114 din 14.11.2016 (Hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficieaza utilizatorii fara contract din comuna Paulesti si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare)

115. Hotararea cu nr. 115 din 28.11.2016 (Hotarare privind darea in administrare catre Clubul Sportiv Paulesti a unor bunuri, proprietate publica, in vederea desfasurarii activitatii)

116. Hotararea cu nr. 116 din 28.11.2016 (Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea unor loturi de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala precum si acordarea cu prioritate a unei suprafete de teren)

117. Hotararea cu nr. 117 din 28.11.2016 (Hotarare privind aprobararea racordarii SC STEL AGRO SERV SRL  la postul de transformare ce deserveste ansabmlul de 71 locuinte, Sat Cocosesti, Judetul Prahova)

118. Hotararea cu nr. 118 din 28.11.2016( Hotarare privind decontarea navetei cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

119. Hotararea cu nr. 119 din 28.11.2016 (Hotarare privind insusirea Raportului de Evaluare, suprafata totala de 93.141mp teren aflata in domeniul privat al comunei Paulesti, in vderea vanzarii)

120. Hotararea cu nr. 120 din 28.11.2016 (Hotarare privind solicitarea de trecere a unui imobil (teren si constructie) dindomeniul public al Statului Roman si Administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al Comunei Paulesti si administrarea CL al Comunei Paulesti, judetul Prahova.)

121. Hotararea cu nr. 121 din 28.11.2016 (Hotarare privind amplasarea a doua placi comemorative pe imobilul " Monumentul Eroilor", sat Paulesti.)

122. Hotararea cu nr. 122 din 28.11.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti luna noiembrie 2016)

123. Hotararea cu nr. 123 din 28.11.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata)

124. Hotararea cu nr. 124 din 28.11.2016 (Hotararea privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata doamnei Datcu Florentina Aurelia)

125. Hotararea cu nr. 125 din 28.11.2016 (Hotarare privind respingerea cererii doamnei MINCA ROXANA ELENA, depusa in baza Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

126. Hotararea cu nr. 126 din 28.11.2016 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru stabilirea functiilor publice in cadrul Primariei comunei Paulesti.)

127. Hotararea cu nr. 127 din 12.12.2016( Hotarare privind modificarea bugetului local al Comunei Paulesti luna Decembrie 2016)

128. Hotararea cu nr. 128 din 12.12.2016(Hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 )

129. Hotararea cu nr. 129 din 22.12.2016(Hotarare privind modificarea bugetului local al Comunei Paulesti luna Decembrie 2016)

130. Hotararea cu nr. 130 din 27.12.2016(Hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Paulesti)

131. Hotararea cu nr. 131 din 27.12.2016 (

132. Hotararea cu nr. 132 din 27.12.2016 (

133. Hotararea cu nr. 133 din 27.12.2016 (

134. Hotararea nr. 134 din data de 27.12.2016  privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti

135. Hotararea nr. 135 din data de 27.12.2016  privind stingerea debitelor datorate bugetului local al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, al societatilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova

136. Hotararea nr. 136 din data de 27.12.2016  privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 429 mp situat in domeniul privat al comunei Paulesti

137. Hotararea nr. 137 din data de 27.12.2016 privind aprobarea racordarii SC LEHIN HAUS SRL la postul de transformare ce deserveste ansamblul de 71 locuinte sat Cocosesti, judet Prahova

138. Hotararea nr. 138 din data de 27.12.2016 privind efectuarea demersurilor in vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 3903/2006 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Paulesti si S.C. Durlescu Impex S.R.L.   

 
+ANUL 2015

1. Hotararea nr. 1 din 08-01-2015 (Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare, pe anul 2014).

2. Hotararea nr. 2 din 08-01-2015 (Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru accesul publicului la informatiile de interes public)

3. Hotararea nr. 3 din 30-01-2015 (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2015)

4. Hotararea nr. 4 din 30-01-2015 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, anul 2015, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 modificata si completa).

5. Hotararea nr. 5 din 30-01-2015 (Hotarare privind insusirea unui Raport de Evaluare).

6. Hotararea nr. 6 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de pamant atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

7. Hotararea nr. 7 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

8. Hotararea nr. 8 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

9. Hotararea nr. 9 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

10. Hotararea nr. 10 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

11. Hotararea nr. 11 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragearea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

12. Hotararea nr. 12 din 30-01-2015 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei Comunei Paulesti, judetul Prahova).

13. Hotararea nr. 13 din 30-01-2015 (Hotarare privind instalarea unui sistem de supraveghere video in comuna Paulesti).

14. Hotararea nr. 14 din 30-01-2015 (Hotarare privind inchirierea suprafetei de 1368 mp de teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV Petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte).

15. Hotararea nr. 15 din 30-01-2015 (Hotarare privind inchirierea suprafetei de 25975 mp teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV Petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte).

16. Hotararea nr. 16 din 30-01-2015 (Hotarare privind preluarea cu titlu gratuit a obiectivelor "Conducta apa si bransamente" si "Conducta canalizare menajera si racorduri").

17. Hotararea nr. 17 din 30-01-2015 (Hotarare privind stingerea debitelor, persoane juridice, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova).

18. Hotararea nr. 18 din 30-01-2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti).

19. Hotararea nr. 19 din 30-01-2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

20. Hotararea nr. 20 din 09.02.2015 (Hotarare privind aprobarea bugetului general al Comunei Paulesti, a institutiilor subordonate si a listei de investitii pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018).

21. Hotararea nr. 21 din 09.02.2015 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al Comunei Paulesti, Judetul Prahova, pe anul 2014).

22. Hotararea nr. 22 din 09.02.2015 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2014 in anul 2015).

23. Hotararea nr. 23 din 09.02.2015 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL 89 din 25.11.2008 privind declararea ultimelor zile de sambata si duminica ale lunii mai, cu caracter permanent, ca zile ale comunei Paulesti).

24. Hotararea nr. 24 din 09.02.2015 (Hotarare privind angajarea unui avocat, respectiv cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Consiliului Local Paulesti, respectiv Comunei Paulesti, in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata care vor avea ca obiect clarificarea situatiei imobil - cladire situat in comuna Paulesti sat Paulesti, in zona fostului Han Paulesti Prahova).

25. Hotararea nr. 25 din 26.02.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti).

26. Hotararea nr. 26 din 26.02.2015 (Hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al Primariei Paulesti).

27. Hotararea nr. 27 din 26.02.2015 (Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii presteaza activitati in folosul comunitatii).

28. Hotararea nr. 28 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

29. Hotararea nr. 29 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

30. Hotararea nr. 30 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

31. Hotararea nr. 31 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

32. Hotararea nr. 32 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

33. Hotararea nr. 33 din 26.02.2015 (Hotarare privind respingerea unor cereri, depuse in baza Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

34. Hotararea nr. 34 din 26.02.2015 (Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor proprietate privata a Comunei Paulesti, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, regulamentul si instructiunile catre ofertanti, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere - model cadru. Calendarului procedurilor, Comisia de evaluare a ofertelor si Comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a Comunei Paulesti in suprafata de 198,9089 ha).

35. Hotararea nr. 35 din 26.02.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea "Sistem de supraveghere video in comuna Paulesti").

36. Hotararea nr. 36 din 26.02.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Moise Alina Elena).

37. Hotararea nr. 37 din 26.02.2015 (Hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE PARC PAULESTI").

38. Hotararea nr. 38 din 10.03.2015 (Hotarare privind aprobarea cotei de cofinantare a Comunei Paulesti, judetul Prahova pentru lucrarea de investitii - "Reabilitare, modernizare si dotare - Centru Cultural "Arhitect T.T. Socolescu" realizata prin "Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban", finantat prin Compania Nationala de Investitii - "C.N.I." - S.A).

39. Hotararea nr. 39 din 17.03.2015 (Hotarare privind revocarea HCL Paulesti nr. 15/2015 privind inchirierea suprafetei de 25975 mp teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti Societatii Comerciale OMV Petrom SA in vederea amplasarii unei conducte).

40. Hotararea nr. 40 din 17.03.2015 (Hotarare privind revocarea HCL Paulesti nr. 14/2015 privind inchirierea suprafetei de 1368 mp teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti Societatii Comerciale OMV Petrom SA in vederea amplasarii unei conducte).

41. Hotararea nr. 41 din 17.03.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna martie 2015).

42. Hotararea nr. 42 din 17.03.2015 (Hotarare privind stingerea debitului, persoana fizica, datorata la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova).

43. Hotararea nr. 43 din 17.03.2015 (Hotarare privind organizarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celei particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2015-2016).

44. Hotararea nr. 44 din 17.03.2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la lucrarea de investitii "Retea canalizare bransamente (racorduri)-Extindere, colector menajer si racorduri individuale pe strada 3 (zona DJ 102), comuna Paulesti, sat Paulesti, judet Prahova").

45. Hotararea nr. 45 din 17.03.2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la lucrarea de investitii "Retea canalizare bransamente (racorduri)-Extindere, colector menajer si racorduri individuale pe strada 1 (zona Mal), comuna Paulesti, sat Paulesti, judet Prahova"). 

46. Hotararea nr. 46 din 17.03.2015 (Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipirea unor terenuri situate in intravilanul comunei Paulesti, sat Paulesti).

47. Hotararea nr. 47 din 17.03.2015 (Hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui teren situat in intravilanul comunei Paulesti, sat Paulesti).

48. Hotararea nr. 48 din 17.03.2015 (Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru o perioada de un an al contractului de inchiriere nr. 103/2014 dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si S.C. OMV PETROM S.A.).

49. Hotararea nr. 49 din 17.03.2015 (Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru o perioada de un an al contractului de inchiriere nr. 102/2014 dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si S.C. OMV PETROM S.A.).

50. Hotararea nr. 50 din 17.03.2015 (Hotarare privind actualizarea listei terenurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Paulesti disponibile pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2013, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

51. Hotararea nr. 51 din 17.03.2015 (Hotarare privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor).

52. Hotararea nr. 52 din 17.08.2015 (Hotarare privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 doamnei Rusu Elena Roxana).

53. Hotararea nr. 53 din 17.03.2015 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 34/26.02.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor proprietate privata a comunei Paulesti).

54. Hotararea nr. 54 din 24.03.2015 (Hotarare privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor).

55. Hotararea nr. 55 din 24.03.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti).

56. Hotatarea nr. 56 din 24.03.2015 (Hotarare privind modificarea tarifului la canalizare - epurare pentru comuna Paulesti, judetul Prahova).

57. Hotararea nr. 57 din 24.03.2015 (Hotarare privind asocierea si participarea comunei Paulesti, judetul Prahova la constituirea Grupului de Actiune Locala "Meleaguri Prahovene").

58. Hotararea nr. 58 din 16.04.2015 (Hotarare pentru modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Paulesti).

59. Hotararea nr. 59 din 16.04.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala).

60. Hotararea nr. 60 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor).

61. Hotararea nr. 61 din 16.04.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti).

62. Hotararea nr. 62 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces-1, DS 1434, comuna Paulesti, sat Gageni").

63. Hotararea nr. 63 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces-2, DS 1292, comuna Paulesti, sat Gageni").

64. Hotararea nr. 64 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces-3, DS 1474, DE 121, DS 354, DS 894, comuna Paulesti, sat Gageni").

65. Hotararea nr. 65 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces - DJ 102, comuna Paulesti, sat Gageni").

66. Hotararea nr. 66 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, zid sprijin DC 10A, comuna Paulesti, sat Paulesti").

67. Hotararea nr. 67 din 16.04.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare drum DE 55/1 (Deal Verde) sat Gageni, comuna Paulesti").

68. Hotararea nr. 68 din 27.05.2015 (Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Juelea Ion si declararea ca vacant al acestuia).

69. Hotararea nr. 69 din 27.05.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti).

70. Hotararea nr. 70 din 27.05.2015 (Hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 1462 mp teren).

71. Hotararea nr. 71 din 27.05.2015 (Hotarare privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai comunei Paulesti).

72. Hotararea nr. 72 din 27.05.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Reamenajare si modernizare drumuri, cu asfaltari DC 10 A" sat Paulesti).

73. Hotararea nr. 73 din 27.05.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri cu asfaltari - alee acces Intex Paulesti).

74. Hotararea nr. 74 din 27.05.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces 2 - DS 2467, DS 2510, sat Paulesti).

75. Hotarare nr. 75 din 27.05.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare trotuar DS 2236, sat Paulesti").

76. Hotarare nr. 76 din 27.06.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare sistem rutier parc sat Gageni").

77. Hotarare nr. 77 din 27.06.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare rigole carosabile, santuri betonate, platforme acces 1 DS 159, Ds160, DS 292, sat Paulesti").

78. Hotarare nr. 78 din 27.06.2015 (Hotarare prinvind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii "Amenajare santuri betonate, platforme acces 2 DS 546, sat Cocosesti").

137. Hotarare nr.137 din 19.11.2015 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2106)

138. Hotararea nr. 138 din 19.11.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna noiembrie 2015).

139. Hotararea nr. 139 din 19.11.2015 (Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A, a amplasamentului situat in comuna Paulesti, sat Gageni Tarla 24 Parcela A1199(numar postal 782) si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Gageni, comuna Paulesti, judetul Prahova).

140. Hotararea nr. 140 din 27.11.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investii "Amenajare parcare parc Paulesti, comuna Paulesti, sat Paulesti).

141. Hotararea nr. 141 din 27.11.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Modernizare drum - asfaltare DE 571/50, comuna Paulesti).

142. Hotararea nr. 142 din 27.11.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie, extindere retea canalizare bransamente (racorduri) - strada 6 (zona Dumbrava).

143. Hotararea nr. 143 din 27.11.2015 (Hotarare privind aporbarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie, extindere retea canalizare bransamente(racorduri) -strada 5 (zona Zootehniei 2),comuna Paulesti). 

144. Hotararea nr. 144 din 27.11.2015 (Hotarare privind aporbarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie, extindere retea canalizare bransamente(racorduri) -strada 4 (zona Zootehniei 1),comuna Paulesti)

145. Hotararea nr. 145 din 27.11.2015 (Hotarare privind aporbarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Executie, extindere retea canalizare bransamente(racorduri) -strada 2 (zona Mall II),comuna Paulesti).

146. Hotararea nr. 146 din 27.11.2015 (Hotarare privind stingerea debitelor, persoane fizice,datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova).

147. Hotararea nr. 147 din 27.11.2015 (Hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru microbuzul scolar PH-15-PCP).

148. Hotararea nr. 148 din 27.11.2015 (Hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei in domeniul public).

149. Hotararea nr. 149 din 27.11.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comune Paulesti, pe luna octombrie 2015.)

150. Hotararea nr. 150 din 27.11.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, republicata, modificata si completata, beneficiar Petre Florin.)

151. Hotarare nr. 151 din 27.11.2015 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform prevederilor Legii 15/2003, republicata, modificata si completata, beneficiar Cioboata Vasilica Laurentiu).

152. Hotararea nr. 152 din 27.11.2015 (Hotarare privind vanzarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 934 mp apartinand domeniului privat al comunei Paulesti).

154. Hotararea nr. 154 din 27.11.2015 (Hotarare privind mandatarea primarului si a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Paulesti in Comitetul de Coordonare de la SC Javila SRL Ploiesti in vederea negocierii nefacturariiapelor meteorice).

155. Hotararea nr. 155 din 16.12.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, in luna decembrie 2015).

156. Hotararea nr. 156 din 16.12.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii :Foraj alimentare cu apa, localitatea Gageni, comuna Paulesti).

157. Hotararea nr. 157 din 16.12.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare Gradinita sat Paulesti"). 

158. Hotararea nr. 158 din 16.12.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice la lucrarea de investitii "Trotuar DJ 102, sat Paulesti (Zona Camin Cultural Arh. Toma T. Socolescu).

159. Hotararea nr. 159 din 16.12.2015 (Hotarare privind stabilirea pentru anul 2016 a plafonului maxim pentru anularea creantelor fiscale restante, la bugetul local al comunei Paulesti, al debitelor persoanelor fizice si juridice).

161. Hotararea nr. 161 din 16.12.2015 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna noiembrie 2015).

 

 

+ANUL 2014

1. Hotarare nr. 1 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2014).

2. Hotararea nr. 2 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistentii prsonali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2014)

3. Hotararea nr. 3 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, anul 2014, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 modificata si completata)

4. Hotararea nr. 4 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii  in cadrul Primariei Comunei Paulesti, Judetul Prahova)

5. Hotararea nr. 5 din 28-01-2014  (Hotarare privind reorganizarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celei particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2014 - 2015)

6. Hotararea nr. 6 din 28-01-2014  (Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3125/2004 incheiat intre Consiliul Local al comunei Paulesti si SC Caliope SRL)

7. Hotararea nr. 7 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind stingerea debitelor societatilor comerciale radiate din evidenta Registrului Comertului Prahova, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova)

8. Hotararea nr. 8 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului goetehnic la obiectivul "loturi de casa pentru tineri")

9. Hotararea nr. 9 din 28-01-2014  (Hotarare privind exprimarea acordului referitor la intocmirea lucrarii PUZ - ridicare interdictie construire - zona centrala satele Paulesti, Cocosesti, Gageni si Paulestii Noi)

10.  Hotararea nr. 10 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind revocarea atribuirii unor terenuri si rezilierea contractelor de comodat, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, republicata, modificata si completata)

11. Hotararea nr. 11 din 28-01-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand cererile a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor )

12. Hotararea nr. 12 din 25-02-2014 si Anexa (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetaral comunei Paulesti pe anul 2013 si acoperirea temporara a golului de casa )

13. Hotararea nr. 13 din 25-02-2014 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna decembrie 2013 )

14. Hotararea nr. 14 din 25-02-2014 (Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utlizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban si suburban, inclusiv transport de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public)

15. Hotararea nr. 15 din 25-02-2014 (Hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 3990/02.05.2012 incheiat intre consiliul local al comunei Paulestisi S.C. Bramah Hydraulics S.R.L. )

16. Hotararea nr. 16 din 25-02-2014 (Hotarare privind acceptarea unei donatii de catre comuna Paulesti din partea domnului Dedu Valentin )

17. Hotararea nr. 17 din 25-02-2014 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotarari Consiliului Local Paulesti nr.3/2013 privind constituirea comisiei speciale de analiza si verificarea contractelor de concesiune si inchiriere a bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Paulesti, Judetul Prahova )

18. Hotararea nr. 18 din 25-02-2014 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

19. Hotararea nr. 19 din 25-02-2014 (Hotarare privind modificarea si completarea HCL Paulesti nr. 51/2012 privind alegerea comisiilor de specialitate )

20. Hotararea nr. 20 din 25-02-2014 (Hotarare privind respingerea cererii doamnei Pestritu Alexandra-Livia, depusa in baza Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare )

21. Hotararea nr. 21 din 25-02-2014 (Hotarare privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr.15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor )

22. Hotararea nr. 22 din 25-02-2014 si Anexa (Hotarare privind revocarea atribuirii unor terenuri si rezilierea contractelor de comodat, beneficiarilor Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata )

23. Hotararea nr. 23 din 28-02-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor proprietate privata a Comunei Paulesti, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, Regulamentul si instructiunile catre ofertanti, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractul de inchiriere - model cadru, Calendarului procedurii, Comisia de evaluare a ofertelor si Comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a Comunei Paulestiin suprafata de 198,8906 ha )

24. Hotararea nr. 24 din 19-03-2014 si Anexa (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna martie 2014 )

25. Hotararea nr. 25 din 19-03-2014  (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Gageni (Miniteren fotbal)  )

26. Hotararea nr. 26 din 19-03-2014  (Hotarare privind stabilirea pretului la apa potabila in comuna Paulesti, judet Prahova )

27. Hotararea nr. 27 din 19-03-2014 si Anexa (Hotarare privind revocarea atribuirii unor terenuri si rezilierea unor contracte de comodat, beneficiarilor Legii nr.15/2003, republicata, modificat si completata )

28. Hotararea nr. 28 din 19-03-2014  (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comuna Paulesti, pe lunile ianuarie si februarie 2014 )

29. Hotararea nr. 29 din 14-04-2014  (Hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 3094/2011 incheiat intre Comuna Paulesti si S.C. Gramineea Com S.R.L.)

30. Hotararea nr. 30 din 14-04-2014  (Hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 3094/2011 incheiat intre Comuna Paulesti si S.C. Gramineea Com S.R.L.)

31. Hotararea nr. 31 din 14-04-2014 ( Hotarare privind revocarea atribuirii unor terenuri si rezilierea contractelor de comodat, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, republicata, modificata si completata )

32. Hotararea nr. 32 din 14-04-2014 ( Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice P.T. + D.E. pentru lucrarea de investitii "Trotuar DJ 102 Biserica Gageni - intersectie DJ 102 cu DS 1002" )

33. Hotararea nr. 33 din 14-04-2014 ( Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice P.T. + D.E. pentru lucrarea de investitii "Trotuar DJ 102 Biserica Paulesti")

34. Hotararea nr. 34 din 14-04-2014 si Anexe ( Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii in cadrul Primariei Comunei Paulesti, judetul Prahova, ca urmare a modificarii structurii unor functii publice vacante )

35. Hotararea nr. 35 din 14-04-2014 ( Hotarare privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al Comunei Paulesti " d-lui Ing. Constantin Ilie )

36. Hotararea nr. 36 din 14-04-2014 ( Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucarea de investitii "Reabilitare modernizare si dotare Centru Cultural Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti" )

37. Hotararea nr. 37 din 14-04-2014 ( Hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucarea de investitii "Reabilitare modernizare si dotarea Caminului Cultural Gageni" - Comuna Paulesti , Sat Gageni )

38. Hotararea nr. 38 din 30-04-2014  (Hotarare privind transmiterea in folosinta a imobilului, in care functioneaza Centru Cultural Toma T. Socolescu, catre Compania Nationala de Investitii " C.N.I." S.A. pentru realizarea obiectivului de investitii " Reabilitare modernizare si dotare Centru Cultural Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti )

39. Hotararea nr. 39 din 30-04-2014 (Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a imobilului, in care functioneaza Caminul Cultural Gageni, catre S.C. Compania de Nationala de Investitii " C.N.I." S.A. pentru realizarea obiectivului de investitii " Reabilitare modernizare si dotarea Caminului Cultural Gageni ")

40. Hotararea nr. 40 din 20-05-2014 (Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 900 mp Companiei Nationale de Investitii - CNI S.A. in vederea obiectivului de investitie "Sala de sport" situat in incinta Scolii Gimnaziale Arhitect Toma T. Socolescu, Paulesti, comuna Paulesti sat Paulesti, judetul Prahova.)

41. Hotararea nr. 41 din 20-05-2014 (Hotarare privind asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri la utilitatii, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii "Sala Sport" situat in incinta Scolii Gimnaziale Arhitect Toma T. Socolescu, comuna Paulesti, sat Paulesti, judetul Prahova)

42. Hotararea nr. 42 din 02-06-2014 (Hotarare privind transmiterea catre A.N.I. a unui teren in suprafata de 2841 mp in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii )

43. Hotararea nr. 43 din 02-06-2014 (Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Paulesti, judetul Prahova, in vederea transmiterii acestuia catre Compania Nationala de Investitii - "C.N.I. S.A." pentru realizarea obiectivului "Sala de Sport")

44. Hotararea nr. 44 din 02-06-2014 (Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 9821 mp Companiei Nationale de Investitii  - "C.N.I." S.A. in vederea realizarii obiectivului de investitie "Sala de Sport", in comuna Paulesti, sat Paulesti, judetul Prahova.)

45. Hotararea nr. 45 din 02-06-2014 (Hotarare privind asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri la utilitatii, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii "Sala de Sport" situat in comuna Paulesti sat Paulesti, judetul Prahova)

46. Hotararea nr. 46 din 11-06-2014 (Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Sandu Tudor si declararea ca vacant al acestuia)

47. Hotararea nr. 47 din 24-06-2014 (Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Avram Florin si declararea ca vacant al acestuia)

48. Hotararea nr. 48 din 24-06-2014  si Anexele acesteia (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015)

49. Hotararea nr. 49 din 24-06-2014 (Hotarare privind aprobarea zonarii comunei Paulesti, in vederea impozitarii, incepand cu anul fiscal 2015)

50. Hotararea nr. 50 din 24-06-2014 si  Anexa nr.1 Persoane Fizice  , Anexa nr. 2 Persoane Juridice  (Hotarare privind adoptarea unor masurii in vederea stabilirii taxelor si impozitelor pentru persoane fizice si juridice)

51. Hotararea nr. 51 din 24-06-2014 si Anexele acesteia (Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii in cadrul Primariei Comunei Paulesti, Judetul Prahova ca urmare a modificarii structurii unor functii publice vacante)

52. Hotararea nr. 52 din 24-06-2014  (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe lunile martie, aprilie si mai 2014) 

53. Hotararea nr. 53 din 24-06-2014 si Anexa acesteia (Hotarare privind revocarea atribuirii unor terenuri si rezilierea contractelor de comodat, beneficiarilor Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata)

54. Hotararea nr. 54 din 24-06-2014  (Hotarare privind aprobarea organizarii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti )

55. Hotararea nr. 55 din 24-06-2014  (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere reatea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Gageni (zona Megeleal)

56. Hotararea nr. 56 din 24-06-2014  (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere reatea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Cocosesti)

57. Hotararea nr. 57 din 24-06-2014 si Anexa (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna iunie 2014)

58. Hotararea nr. 58 din 24-06-2014  (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.45/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de utilitatii publice pentru serviciul de salubrizare "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova" 

59. Hotararea nr. 59 din 24-06-2014  (Hotarare privind darea in folosinta gratuita Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe perioada determinata a unui imobil in vederea implementarii proiectului " Initiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural" )

60. Hotararea nr. 60 din 08-07-2014  (Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Botez Toader Eugen Marian in cadrul Consiliului Local Paulesti)

61. Hotararea nr. 61 din 08-07-2014  (Hotarare privind validarea manadatului de consilier local al doamnei Stroescu Anica, in cadrul Consiliului Local Paulesti)

62. Hotararea nr. 62 din 08-07-2014 si Anexa  (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, luna iulie 2014 )

63. Hotararea nr. 63 din 08-07-2014   (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 48/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 )

64. Hotararea nr. 64 din 08-07-2014   (Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paulesti )

65. Hotararea nr. 65 din 08-07-2014   (Hotarare privind acceptarea de principiu a donatiei suprafetei de 3237 mp , cu destinatie "drum public" )

66. Hotararea nr. 66 din 08-07-2014   (Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri )

67. Hotararea nr. 67 din 08-07-2014   (Hotarare privind desemnarea unui cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Comunei Paulesti, Primariei Paulesti, ale Primarului si Consiliului Local in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata)

68. Hotararea nr. 68 din 08-07-2014   (Hotarare privind alegerea viceprimarului )

69. Hotararea nr. 69 din 08-07-2014   (Hotarare privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 2015 ) 

70. Hotararea nr. 70 din 15-07-2014   (Hotarare privind inchirierea catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe perioada determinata, a unui imobil in vederea implementarii proiectului "Initiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural" ) 

71. Hotararea nr. 71 din 29-08-2014   (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti ) 

72. Hotararea nr. 72 din 29-08-2014   (Hotarare privind stingerea debitelor, persoane fizice, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova ) 

73. Hotararea nr. 73 din 29-08-2014   (Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Paulestii Noi nr. 201 ) 

74. Hotararea nr. 74 din 29-08-2014   (Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Paulesti, judet Prahova, pe perioada 2014-2020 (revizuita, actualizata si completata) ) 

75. Hotararea nr. 75 din 29-08-2014   (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei Comunei Paulesti, judetul Prahova ca urmare a modificarii structurii unor functii publice vacante ) 

76. Hotararea nr. 76 din 25-09-2014   (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti ) 

77. Hotararea nr. 77 din 25-09-2014   (Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 93 din 26.11.2013 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 491mp teren situata in intravilanul comunei Paulesti, sat Paulesti ) 

78. Hotararea nr. 78 din 25-09-2014  (Hotarare privind acceptarea donatiei suprafetei de 920mp teren, cu destinatie - "drum public" ) 

79. Hotararea nr. 79 din 25-09-2014  (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti ) 

80. Hotararea nr. 80 din 25-09-2014  (Hotarare privind aprobarea "Proiectului Tehnic si D.D.E. pentru lucrarea "Construire rezervor cilindric pentru apa potabila si incendiu, utilitati" )

81. Hotararea nr. 81 din 25-09-2014  (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea " Extindere conducta canalizare menajera si conducta canalizare pluviala pentru zona blocuri Intex Paulesti" )

82. Hotararea nr. 82 din 25-09-2014  (Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si D.D.E. pentru lucrarea " Amenajare sens giratoriu - sat Cocosesti, comuna Paulesti)

83. Hotararea nr. 83 din 25-09-2014  (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea " Racorduri canalizare sat Cocosesti)

84. Hotararea nr. 84 din 25-09-2014  (Hotarare privind trecerea din domeniul privat al comunei Paulesti in domeniul public al comunei Paulesti, a terenului in suprafata de 798mp, numar cadastral 27242)

85. Hotararea nr. 85 din 25-09-2014  (Hotarare privind desemnarea unor consilieri locali in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti)

86. Hotararea nr. 86 din 25-09-2014  (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna septembrie 2014)

87. Hotararea nr. 87 din 17-10-2014  (Hotarare privind folosirea temporara a excedentului bugetar din anul precedent in valoare de 136850.62 lei)

88. Hotararea nr. 88 din 17-10-2014  (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna octombrie 2014)

89. Hotararea nr. 89 din 17-10-2014  (Hotarare privind asocierea comunei Paulesti, judetul Prahova cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarii " Reparatii trotuar Paulesti-Gageni")

90. Hotararea nr. 90 din 28-10.2014  (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 42/2014 privind transmiterea catre ANL a unui teren in suprafata de 2841mp in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii)

91. Hotararea nr. 91 din 28-10-2014  (Hotarare privind aprobarea asigurarii confinantarii obiectivului de investitie " Canalizare menajera sat Gageni, comuna Paulesti")

92. Hotararea nr. 92 din 28-10-2014  (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

93. Hotararea nr. 93 din 28-10-2014  (Hotarare privind aprobarea schimbarii amplasamentului, beneficiarilor unor loturi de teren, atribuite in baza Legii nr. 15/2003, republicata)

94. Hotararea nr. 94 din 28-10-2014  (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii " Extindere retea electrica si iluminat public-loturi casa Paulesti")

95. Hotararea nr. 95 din 28-10-2014  (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii " Extindere retea electrica si iluminat public-loturi casa Cocosesti" )

96. Hotararea nr. 96 din 28-10-2014  (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna octombrie 2014)

97. Hotararea nr. 97 din 25-11-2014 (Hotarare privind schimbarea denumirii scolii gimnaziale din satul Paulesti din Scoala Gimnaziala "Arhitect T.T Socolescu", Comuna Paulesti in Scoala Gimnaziala "Toma T. Socolescu", comuna Paulesti)

98. Hotararea nr. 98 din 25-11-2014 (Hotarare privind desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii Primare "Angels" din comuna Paulesti.

99. Hotararea nr. 99 din 25-11-2014 (Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Paulesti, judetul Prahova)

100. Hotararea nr. 100 din 25-11-2014 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti)

101. Hotararea nr. 101 din 25-11-2014 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr.42/2014 privind transmiterea catre ANL a unui teren in suprafata de 2841 in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii)

102. Hotararea nr. 102 din 25-11-2014 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 45/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova")

103. Hotararea nr. 103 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

104. Hotararea nr. 104 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

105. Hotararea nr. 105 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

106. Hotararea nr. 106 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

107. Hotararea nr. 107 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

108. Hotararea nr.108 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

109. Hotararea nr. 109 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

110. Hotararea nr. 110 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

111. Hotararea nr. 111 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

112. Hotararea nr. 112 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

113. Hotararea nr. 113 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

114. Hotararea nr. 114 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

115. Hotararea nr. 115 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

116. Hotararea nr. 116 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

117. Hotararea nr. 117 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

118. Hotararea nr. 118 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

119. Hotararea nr. 119 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

120. Hotararea nr. 120 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

121. Hotararea nr. 121 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

122. Hotararea nr. 122 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

123. Hotararea nr. 123 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

124. Hotararea nr. 124 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

125. Hotararea nr. 125 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

126. Hotararea nr. 126 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

127. Hotararea nr. 127 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

128. Hotararea nr. 128 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

129. Hotararea nr. 129 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

130.  Hotararea nr. 130 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

131. Hotararea nr. 131 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

132. Hotararea nr. 132 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

133. Hotararea nr.133 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

134. Hotararea nr. 134 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

135. Hotararea nr. 135 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

136. Hotararea nr. 136 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

137. Hotararea nr. 137 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

138. Hotararea nr. 138 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

139. Hotararea nr. 139 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala)

1.40. Hotararea nr. 140 din 25-11-2014 (Hotarare privind retragerea dreptului de folosita asupra unor lotur

+ANUL 2013

1. Hotararea nr. 1 din 07-01-2013 (Hotarare privind folosirea unei sume din fondul de rulment pentru acoperirea definitiva a golului de casa, in anul 2012)

2. Hotararea nr. 2 din 07-01-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013)

3. Hotararea nr. 3 din 07-01-2013 (Hotarare privind construirea comisiei speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Paulesti, judetul Prahova)

4. Hotararea nr. 4 din 29-01-2013 (Hotarare privind ajustarea tarifelor la serviciile de salubritate, practicate de operator in comuna Paulesti, judetul Prahova)

5. Hotararea nr. 5 din 29-01-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna decembrie 2012)

6. Hotararea nr. 6 din 29-01-2013 (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2013)

7. Hotararea nr. 7 din 29-01-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, anul 2013, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001)

8. Hotararea nr. 8 din 29-01-2013 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la lucrarea de investitii "Conducta aductiune apa in zona Gageni" Comuna Paulesti, judetul Prahova)

9. Hotararea nr. 9 din 29-01-2013 (Hotarare privind modificara si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 81/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii - "Miniteren fotbal Gageni - comuna Paulesti, judetul Prahova")

10. Hotararea nr. 10 din 06-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003, republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala)

11. Hotararea nr. 11 din 26-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcii in cadrul Primariei comunei Paulesti, judetul Prahova)

12. Hotararea nr. 12 din 26-02-2013 (Hotarare privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale aflate pe raza comunei Paulesti)

13. Hotararea nr. 13 din 26-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic, DTAC pentru lucrarea "Canalizare manajera sat Gageni, comuna Paulesti, judetul Prahova")

14. Hotararea nr. 14 din 26-02-2013 (Hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Paulesti)

15. Hotararea nr. 15 din 26-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urganta)

16. Hotararea nr. 16 din 26-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole)

17. Hotararea nr. 17 din 26-02-2013 (Hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare, preuniversitare de stat, precum si a celor particulare acreditate, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, pentru anul scolar 2013-2014)

18. Hotararea nr. 18 din 26-02-2013 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 83/19-12-2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulamentul General de Urbanism al comunei Paulesti" conform Proiectului nr B-URB-07-0H5/31-07-2012, documentatie intocmita de catre SC Blom Romania SRL si SC Ambient Urmab SRL)

19. Hotararea nr. 19 din 12-03-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in untatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna ianuarie 2013)

20. Hotararea nr. 20 din 12-03-2013 (Hotarare privind rectificarea/anularea Cartii Funciare nr. 8523 a unitatii administrativ teritoriale Paulesti

21. Hotararea nr. 21 din 12-03-2013 (Hotarare privind aprobarea "Proiectului Tehnic si DTE pentru lucrarea "Reparatii Trotuar Paulesti - Gageni" judetul Prahova"

22. Hotararea nr. 22 din 29-03-2013 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala)

23. Hotararea nr. 23 din 29-03-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didacice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna februarie 2013)

24. Hotararea nr. 24 din 29-03-2013 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Paulesti pe anul 2012)

25. Hotararea nr. 25 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2013)

26. Hotararea nr. 26 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al Clubului Sportiv Paulesti, pe anul 2013)

27. Hotararea nr. 27 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta)

29. Hotararea nr. 29 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea documentatiei lucrarii PUZ - introducere teren in intravilan pentru zona unitati industriale si depozite pentru amplasare centrala fotovoltaica in comuna Paulesti)

30. Hotararea nr. 30 din 29-04-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna martie 2013)

31. Hotararea nr. 31 din 29-04-2013 (Hotarare privind stabilirea cotizatiei anuale a comunei Paulesti catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara-Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova)

32. Hotararea nr. 32 din 29-04-2013 (Hotarare privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului, pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova)

33. Hotararea nr. 33 din 09-05-2013 (Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare oferte si comisie solutionare contestatii pentru atribuirea contractului de lucrari investitii "Conducta aductiune apa in zona Gageni, comuna Paulesti, judetul Prahova")

34. Hotararea nr. 34 din 28-05-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014)

35. Hotararea nr. 35 din 28-05-2013 (Hotarare privind schimbarea domnului Vasile Constantin din functia de Secretar al Clubului Sportiv Paulesti)

36. Hotararea nr. 36 din 28-05-2013 (Hotarare privind aprobarea participarii Comunei Paulesti la pregatirea si promovarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electromic - zona centru"

37. Hotararea nr. 37 din 28-05-2013 (Hotarare privind aprobarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic - zona Centru" si a cheltuielilor legate de proiect)

38. Hotararea nr. 38 din 28-05-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna aprilie 2013)

39. Hotararea nr. 39 din 12-06-2013 (Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere intre Consiliul Local al comunei Paulesti si PFA Dr. Galea Sofia)

40. Hotararea nr. 40 din 12-06-2013 (Hotarare privind solicitarea de transmitere a unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a comunei Paulesti si in administrarea Consiliului Local Paulesti)

41. Hotararea nr. 41 din 12-06-2013 (Hotarare privind aprobarea executarii de catre SC Teliox Project SRL pe domeniul public al comunei Paulesti a unor lucrari de construire (platforma de incrucisare) prin care se va asigura fluenta si siguranta traficului rutier in zona precum si modernizarea drumurilor De 726 si De 718/42)

42. Hotararea nr. 42 din 12-06-2013 (Hotarare privind racordare CFV in PC din statia 110/20KV Movila Vulpii)

43. Hotararea nr. 43 din 12-06-2013 (Hotarare privind aprobarea Listei privind Situatia terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al comunei Paulesti, sat Paulesti, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003, republicata)

44. Hotararea nr. 44 din 27-06-2013 (Hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa)

45. Hotararea nr. 45 din 27-06-2013 (Hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor la canalizare-epurare, pentru comuna Paulesti, judetul Prahova)

46. Hotararea nr. 46 din 27-06-2013 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice. care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna mai 2013)

47. Hotararea nr. 47 din 30-07-2013 (Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a manadatului de primar a comunei Paulesti, al domnului Dragusin Ion, ca urmare a decesului acestuia )

48. Hotararea nr. 48 din 30-07-2013 si Anexa 1(Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii in cadrul Primariei Comunei Paulesti, Judetul Prahova)

49. Hotararea nr. 49 din 30-07-2013 (Privind asocierea Comunei Paulesti Primariei Comunei Paulesti cu Judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Conducta aductiune apa - zona Gageni")

50. Hotararea nr. 50 din 30-07-2013  (Privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii " Extindere retea distribuitie gaze naturale in Comuna Paulesti, sat Gageni, Tarla1 Parcela 46/10)

51. Hotararea nr. 51 din 30-07-2013(Privind acceptarea donatiei d-loR Poteca Constanta Isabelle si Ion Adrian a suprafetei de teren de 1829mp , situata in Tarla 12/1 Parcela A610/6, cu destinatie  - "drum public" )

51. Hotararea nr. 51 din 30-07-2013 (Privind acceptarea donatiei d-loR Poteca Constanta Isabelle si Ion Adrian a suprafetei de teren de 1829mp , situata in Tarla 12/1 Parcela A610/6, cu destinatie  - "drum public" )

52. Hotararea nr. 52 din 30-07-2013  (Privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatatea in unitatile de invatamant de pe raza Comunei Paulesti pe luna iunie a anului 2013 )

53. Hotararea nr. 53 din 30-08-2013 si Anexa 1 (Privind stabilirea limitelor minime a chiriei, pentru spatiile si terenurile aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Paulesti )

54. Hotararea nr. 54 din 30-08-2013  (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Paulesti, Judetul Prahova in luna august 2013 )

55. Hotararea nr. 55 din 30-08-2013   (Privind  aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Paulesti" )

56. Anexa la Hotararea nr. 55 -  Regulament (Privind  aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Paulesti" )

57. Hotararea nr. 56 din 30-08-2013 (Privind acordarea post-mortem titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Paulesti" celui care a fost Dragusin Ion , primar al Comunei Paulesti, Judetul Prahova)

58. Hotararea nr. 57 din 30-08-2013 (Privind aprobarea date de 30 noiembrie 2013 ca termen de completarea a dosarelor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala)

59. Hotararea nr. 58 din 30-08-2013 (Privind insusirea in domeniul privat al comunei Paulesti, judetul Prahova a unor imobile)

60. Hotararea nr. 59 din 09-09-2013 (Privind modificarea HCL Paulesti nr. 57 /30.07.2013 comunei Paulesti, rivind aprobarea date de 30 noiembrie 2013 ca termen de completarea a dosarelor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala)

61. Hotararea nr. 60 din 18-09-2013 (Privind modificarea si completarea HCL paulesti nr. 50/2008 privind constituirea Comitelului Local pentru situatii de urgenta  comuna Paulesti)

62. Hotararea nr. 61 din 18-09-2013 (Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

63. Hotararea nr. 62 din 19-09-2013 (Privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti , judetul Prahova in luna septembrie 2013)

64. Hotararea nr. 63 din 30-09-2013 (Privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatatea in unitatile de invatamant de pe raza Comunei Paulesti pe luna iulie a anului 2013)

65. Hotararea nr. 64 din 30-09-2013 (Privind acceptarea donatiei suprafetei de 157mp teren cu destinatie - "drum public" )

66. Hotararea nr. 65 din 30-09-2013 (Privind aprobarea programului de etapizare pentru realizarea lucrarilor si masurilor pentru protecta calitatii apelor, comuna Paulesti)

67. Hotararea nr. 69 din 14-10-2013 (Privind aprobarea modului de exercitare  a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Paulesti, Judetul Prahova)

68. Anexa la HCL Paulesti Nr. 69/14-10-2013 (Privind conditiile in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a comunei Paulesti, judet Prahova)

69. Hotararea nr. 70 din 14-10-2013 (privind aprobarea Listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirii de terenuri conform Legii nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si propunerile de repartizare a loturilor )

70. Hotararea nr. 71 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Duma Cristian)

71.  Hotararea nr. 72 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Ciobanu Valentin Cristian)

72.  Hotararea nr. 73 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Patrascu Mihail)

73. Hotararea nr. 74 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 doamnei  Enache Larisa Elena)

74. Hotararea nr. 75 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 doamnei Baciu Andrada)

75.  Hotararea nr. 76 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 doamnei Duma Ramona Catalina)

76. Hotararea nr. 77 din 14-10-2013 (Privind atribuirea de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Stan Iulian Constantin)

77. Hotararea nr. 78 din 14-10-2013 (Privind Lista cuprinzand cererile propuse a fi respinse, depuse in baza Legii nr. 15/2003, republicata, motivate de necompletarea in termenul prevazut, depasirea varstei corespunzatoare, pentru cei care au renuntat la cererea depusa cat si pentru cei care nu figureaza cu domiciliul pe raza comunei Paulesti)

78.  Hotararea nr. 79 din 30-10-2013 (Privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna septembrie 2013)

79. Hotararea nr. 80 din 30-10-2013 (Privind decontarea transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna septembrie 2013)

80. Hotararea nr. 81 din 30-10-2013 (Privind instituirea pazei in unitatile de invatamant de stat de pe raza Comunei Paulesti)

81. Hotararea nr. 82 din 30-10-2013 (Privind acordarea avizului de principiu in vederea intocmirii Nomenclatorului stradal pentru localitatile Paulesti, Cocosesti, Gageni si Paulestii Noi)

82. Hotararea nr. 83 din 30-10-2013 (Privind inchirierea suprafetei de 1368mp teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte)

83. Hotararea nr. 84 din 30-10-2013 (Privind inchirierea suprafetei de 25975mp teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV Petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte)

84. Hotararea nr. 85 din 30-10-2013 (Privind acordarea avizului de principiu pentru arondarea comunei Paulesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Blejoi, judetul Prahova)

85. Hotararea nr. 86 din 26-11-2013 (Privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna noiembrie 2013)

86. Hotararea nr. 87 din 26-11-2013 (Privind decontarea transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna octombrie 2013)

 

+ANUL 2012

1. Hotararea nr. 1 din 17-01-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului imprumutului intern al comunei Paulesti. judetul Prahova, in anul 2012)

2. Hotararea nr. 2 din 17-01-2012 (Hotarare privind inchirierea unei suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV Petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte)

3. Hotararea nr. 3 din 17-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic la lucrarea de investitii - "Amenajari drumuri cu asfaltari, comuna Paulesti, judetul Prahova")

4. Hotararea nr. 4 din 17-01-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii consiliului Local Paulesti nr. 81/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii - "Miniteren fotbal Gageni - comuna Paulesti judetul Prahova")

5. Hotararea nr. 5 din 31-01-2012 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Paulesti, pe anul 2011)

6. Hotararea nr. 6 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afata bugetului local - fondul de rulment, pe anul 2012)

7. Hotararea nr. 7 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2012)

8. Hotararea nr. 8 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al Clubului Sportiv Paulesti, pe anul 2012)

9. Hotararea nr. 9 din 31-01-2012 (Hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova pentru anul 2012-2013)

10. Hotararea nr. 10 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic la lucrarea de investitii - "Modernizare DC 138, comuna Paulesti, judetul Prahova")

11. Hotararea nr. 11 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti peronali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2012)

12. Hotararea nr. 12 din 31-01-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna decembrie 2011)

13. Hotararea nr. 13 din 31-01-2012 (Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public)

15. Hotararea nr. 15 din 08-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

16. Hotararea nr. 16 din 08-02-2012 (Hotarare privind capturarea, ridicarea si transportul cainilor fara stapan de pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova, de operatorii specializati)

17. Hotararea nr. 17 din 08-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Contractului de prestari servicii pentru transportul elevilor din cadrul unitatilor de invatamant de pe raza comunei Paulesti, judetul Prahova)

18. Hotararea nr. 18 din 08-02-2012 (Hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Paulesti judetul Prahova)

19. Hotararea nr. 19 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti, judetul Prahova)

20. Hotararea nr. 20 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paulesti)

21. Hotararea nr. 21 din 29-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001)

22. Hotararea nr. 22 din 29-02-2012 (Hotarare privind reglementarea colectarii apelor meteorice, de catre operatorul Serviciului public de canalizare, in comuna Paulesti, judetul Prahova)

23. Hotararea nr. 23 din 29-02-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna ianuarie 2012)

24. Hotararea nr. 24 din 09-03-2012 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii - "Canalizare menajera Sat Gageni")

25. Hotararea nr. 25 din 09-03-2012 (Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, insusirea raportului de evaluare si stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor si solutionare a contestatiilor pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren care apartine domeniului privat al comunei Paulesti, situata in comuna Paulesti, sat Gageni, tarla 3, parcela Cc 132, Cc 130)

26. Hotararea nr. 26 din 09-03-2012 (Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, insusirea raportului de evaluare si stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor si solutionare a contestatiilor pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren care apartine domeniului privat al comunei Paulesti, situata in comuna Paulesti, sat Gageni, tarla 3, parcela Cc 132, Cc 130)

27. Hotararea nr. 27 din 09-03-2012 (Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren Agentiei Nationale pentru Locuinte)

28. Hotararea nr. 28 din 09-03-2012 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Schimbare destinatie teren (S=13220PM) din zona unitati agricole in zona institutii si servicii pentru amplasare centru medico - chirurgical, in comuna Paulesti, sat Paulesti, Tarla 16, Parcela Cc2256, beneficiar Primaria Paulesti)

34. Hotararea nr. 34 din 27-04-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna aprilie 2012)

35. Hotararea nr. 35 din 27-04-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna martie 2012)

36. Hotararea nr. 36 din 27-04-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Compartimentul de Autoritate Tutelara, Asistenta si Protectie Sociala 2012-2015, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Autoritate Tutelara, Asistenta si Protectie Sociala)

37. Hotararea nr. 37 din 27-04-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea comisiei speciale de analiza si verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a bunurilor proprietate publica si/sau privata a comunei Paulesti, judetul Prahova)

38. Hotararea nr. 38 din 27-04-2012 (Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere, incheiat intre Consiliul Local Paulesti si S.C. Robii 2000 SRL, prin acordul partilor)

39. Hotararea nr. 39 din 22-05-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna aprilie 2012)

40. Hotararea nr. 40 din 22-05-2012 (Hotarare privind atribuirea de denumire unitatilor de invatamant din comuna Paulesti, judetul Prahova)

41. Hotararea nr. 41 din 22-05-2012 (Hotarare privind stabilirea cotizatiei anuale a comunei Paulesti catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara-Parteneriatului pentru Managementul Deseurilor Prahova)

42. Hotararea nr. 42 din 22-05-2012 (Hotarare privind acordarea prestatiilor financiare exceptionale)

43. Hotararea nr. 43 din 22-05-2012 (Hotarare privind aprobarea inchirierii unui act aditional la contractul de inchiriere dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si SC Calliope SRL)

44. Hotararea nr. 44 din 22-05-2012 (Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013)

45. Hotararea nr. 45 din 22-05-2012 (Hotarare privind aprobarea inchirierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 933 din 01.02.2008 incheiat intre Consiliul Local Paulesti si SC Universal Com Prod Gheorghita SRL)

46. Hotararea nr. 46 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea comisiei de validare)

47. Hotararea nr. 47 din 25-06-2012 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)

48. Hotararea nr. 48 din 25-06-2012 (Hotarare privind declararea consiliului ca "legal constituit")

49. Hotararea nr. 49 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

50. Hotararea nr. 50 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea viceprimarului)

51. Hotararea nr. 51 din 25-06-2012 (Hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate)

52. Hotararea nr. 52 din 19-07-2012 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Paulesti)

53. Hotararea nr. 53 din 19-07-2012 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii in cadrul Primariei comunei Paulesti, judetul Prahova)

54. Hotararea nr. 54 din 19-07-2012 (Hotarare privind imputernicirea domnului Dragusin  Ion, sa reprezinte localitatea Paulesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Crestere Ploiesti - Prahova")

55. Hotararea nr. 55 din 19-07-2012 (Hotarare privind desemnarea domnului Patrascu Adrian ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Arhitect Toma T. Socolescu Paulesti)

56. Hotararea nr. 56 din 19-07-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna mai 2012)

57. Hotararea nr. 57 din 19-07-2012 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Modificarea partiala "PUZ - extindere intravilan pentru ansamblu rezidential cartier parc" zona F.G.G. 1(ST=401579 mp), comuna Paulesti, comuna Blejoi, beneficiar Primaria Paulesti, Primaria Blejoi si S.C. FGG Immobilien S.R.L.)

58. Hotararea nr. 58 din 27-07-2012 (Hotarare privind aprobarea documentatiei lucrarii PUZ - ridicare restrictie de construire, schimbare destinatie teren din zona de locuinte si functiuni complementare, zona constructii tehnico - edilitare si zona spatii verzi in zona unitati industriale penru amplasare cantrala fotovoltaica)

59. Hotararea nr. 59 din 08-08-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna AUGUST 2012)

60. Hotararea nr. 60 din 08-08-2012 (Hotarare privind instituirea unei cote de dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa potabila, din comuna Paulesti, deserviti de catre S.C. Pama S.R.L.)

61. Hotararea nr. 61 din 31-08-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamanat de pe raza comunei Paulesti, pe luna iunie 2012)

62. Hotararea nr. 62 din 31-08-2012 (Hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractul de inchiriere dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si SC PETROM SA)

63. Hotararea nr. 63 din 20-09-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna septembrie 2012)

64. Hotararea nr. 64 din 20-09-2012 (Hotarare privind atribuirea de denumire unitatilor de invatamant din comuna Paulesti, judetul Prahova)

65. Hotararea nr. 65 din 20-09-2012 (Hotarare pentru comletarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

66. Hotararea nr. 66 din 20-09-2012 (Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de inchiriere dintre Consiliul Local al comunei Paulesti si SC PETROM SA)

67. Hotararea nr. 67 din 20-09-2012 (Hotarare privind nominalizarea statiilor de transport public de persoane pe raza comunei Paulesti)

68. Hotararea nr. 68 din 20-09-2012 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil proprietate publica a comunei Paulesti situat in subsolul Centrului Cultural Arh. Toma T. Socolescu in vederea amenajarii unui Cabinet Medical Veterinar si Punct farmacutic veterinar)

69. Hotararea nr. 69 din 20-09-2012 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil proprietate privata a comunei Paulesti in vederea amenajarii unei farmacii in satul Paulesti)

70. Hotararea nr. 70 din 28-09-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna septembrie 2012)

71. Hotararea nr. 71 din 31-10-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna octomprie 2012)

72. Hotararea nr. 72 din 31-10-2012 (Hotarare privind stabilirea pretului la apa potabila in comuna Paulesti. judetul Prahova)

73. Hotararea nr. 73 din 31-10-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna septembrie 2012)

74. Hotararea nr. 74 din 31-10-2012 (Hotarare privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al comunei Paulesti, de refacere a acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in comuna Paulesti)

75. Hotararea nr. 75 din 31-10-2012 (Hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in baza carora primarul comunei Paulesti numeste si elibereaza din functie administratorul public)

76. Hotararea nr. 76 din 29-11-2012 (Hotarare privind desemnarea domnului Dinca Dumitru in Comisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii in cadrul Scolii Primare "Angels" din comuna Paulesti)

77. Hotararea nr. 77 din 29-11-2012 (Hotarare privind desemnarea domnului Dinca Dumitru in Consiliul de Administratie al Scolii Primare "Angels" din comuna Paulesti)

78. Hotararea nr. 78 din 29-11-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna octombrie 2012)

79. Hotararea nr. 79 din 29-11-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2013, in cadrul Primariei Paulesti)

80. Hotararea nr. 80 din 19-12-2012 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna noiembrie 2012)

81. Hotararea nr. 81 din 19-12-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova in luna decembrie 2012)

82. Hotararea nr. 82 din 19-12-2012 (Hotarare privind stabilirea plafonului maxim pentru anularea creantelor restante, la bugetul local al comunei Paulesti, al debitorilor persoane fizice si juridice)

83. Hotararea nr. 83 din 19-12-2012 (Hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament General de Urbanism al comunei Paulesti, judetul Prahova")

+ANUL 2011

104. Hotararea nr. 101 din 30-12-2011 (Hotarare privind stabilirea unor masuri financiar-fiscale pentru contribuabilii persoane juridice)

103. Hotararea nr. 100 din 23-12-2011 (Hotarare privind stabilirea plafonului maxim pentru anularea creantelor restante, la bugetul local al comunei Paulesti, al debitorilor persoane fizice si juridice)

102. Hotararea nr. 99 din 23-12-2011 (Hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 25/2010 privind reglementarea colectarii apelor meteorice, de catre operatorul Serviciului public de canalizare, in comuna Paulesti, judetul Prahova)

101. Hotararea nr. 98 din 23-12-2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe lune noiembrie 2011)

100. Hotararea nr. 97 din 23-12-2011 (Hotarare privind atribuirea denumirii "Gradinita cu Program Normal Curcubeul Magic" Gradinitei cu program normal din satul Cocosesti, comuna Paulesti, judetul Prahova)

99. Hotararea nr. 96 din 23-12-2011 (Hotarare privind stingerea debitelor, societetilor comerciale radiate din evidentele Registrului Comertului Prahova, datorate la bugetul comunei Paulesti, judetul Prahova)

98. Hotararea nr. 95 din 23-12-2011 (Hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2012, in cadrul Primariei Paulesti)

97. Hotararea nr. 94 din 23-12-2011 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Jelea Ion, in cadrul Consiliului Local Paulesti)

96. Hotararea nr. 93 din 23-12-2011 (Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier local si declararea ca vacant al locului acestuia)

95. Hotararea nr. 92 din 20-12-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna decembrie 2011)

94. Hotararea nr. 91 din 05-12-2011 (Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic la lucrarea de investitii "Modernizare drumuri comunale Paulesti, judetul Prahova")

93. Hotararea nr. 90 din 05-12-2011 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii "Corp de scoala cu trei sali de clasa" - comuna Paulesti, sat Paulesti)

92. Hotararea nr. 89 din 05-12-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna decembrie 2011)

91. Hotararea nr. 88 din 24-11-2011 (Hotarare privind mandatarea domnului viceprimar Sandu Tudor sa duca la indeplinire Hotararea Consiliului Local Paulesti nr. 18/2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valare de 2 000 000 lei, pe perioada concediului medical si al concediului de odihna al primarului comunei Paulesti)

90. Hotararea nr. 87 din 17-11-2011 (Hotarare privind inchirierea unei suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Paulesti, Societatii Comerciale OMV Petrom S.A., in vederea amplasarii unei conducte)

89. Hotararea nr. 86 din 17-11-2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna octombrie 2011)

88. Hotararea nr. 85 din 17-11-2011 (Hotarare privind asocierea comunei Paulesti, judetul Prahova cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarii de investitie "Amenajare trotuar, santuri si rigole betonate, de-a lungul drumului judetean DJ 102")

87. Hotararea nr. 84 din 17-11-2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - lotizare teren in vederea amplasarii de locuinte (S=8412 mp), in comuna Paulesti, sat Gageni, TI. Parcelele I.27/4.5 beneficiar Beffa Mihai)

86. Hotararea nr. 83 din 17-11-2011 (Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Paulesti, judetul Prahova pentru perioada 2011 - 2018)

85. Hotararea nr. 82 din 31-10-2011 (Hotarare privind obligarea S.C. Ovai Trans S.R.L. la plata sumelor restante, la bugetul local al comunei Paulesti, judetul Prahova, la nivelul anilor 2008 si 2009)

84. Hotararea nr. 81 din 31-10-2011 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii- "Miniteren fotbal Gageni - comuna Paulesti judetul Prahova")

83. Hotararea nr. 80 din 31-10-2011 (Hotarare privind aprobarea ca Primaria Paulesti sa devina membru al Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energiei Regenerabile - "AE3R Ploiesti - Prahova")

82. Hotararea nr. 79 din 31-10-2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna septembrie 2011)

81. Hotararea nr. 78 din 31-10-2011 (Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3038/06.04.2011 incheiat intre comuna Paulesti si S.C. Romblast .R.L. Gageni)

80. Hotararea nr. 77 din 31-10-2011 (Hotarare privind apobarea lucrarii PUZ - Extindere intravilan (S=3249 MP) si parcelare pentru construire locuinte si functiuni complementare in comuna Paulesti, tarla 7, parcelele L 504/7, 504/8, beneficiar Primaria Paulesti)

79. Hotararea nr. 76 din 31-10-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna octombrie 2011)

78. Hotararea nr. 75 din 30-09-2011 (Hotarare privind diminuarea izlazului comunei Paulesti, sat Cocosesti cu suprafata de 1. 5713 ha)

77. Hotararea nr. 74 din 30-09-2011 (Hotarare privind desemnarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Paulesti)

76. Hotararea nr. 73 din 30-09-2011 (Hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 91/2008 privind desemnarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta)

75. Hotararea nr. 72 din 30-09-2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului Scolii cu clasele I-VIII "Arhitect T.T. Socolescu" Paulesti pentru trimestrul IV al anului 2011)

74. Hotararea nr. 71 din 30-09-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, judetul Prahova, in luna septembrie 2011)

73. Hotararea nr. 70 din 07-09-2011, partea II (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea suprafetei de 800 mp situata in comuna Paulesti, sat Paulesti, Tarla 12, Parcela 609/34, in vederea amenajarii unui parc de joaca pentru copii)

72. Hotararea nr. 70 din 07-09-2011, partea I (Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea suprafetei de 800 mp situata in comuna Paulesti, sat Paulesti, Tarla 12, Parcela 609/34, in vederea amenajarii unui parc de joaca pentru copii)

71. Hotararea nr. 69 din 07-09-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti si al Clubului Sportiv Paulesti in luna septembrie 2011)

70. Hotararea nr. 68 din 07-09-2011 (Hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare pe raza comunei Paulesti)

69. Hotararea nr. 67 din 30-08-2011 (Hotarare privind acceptarea donatiei S.C. Mangy Construct S.R.L., prin reprezentantii sai legali a suprafetei de 2884 mp, cu destinatie "drum public")

68. Hotararea nr. 66 din 30-08-2011 (Hotarare privind acceptarea donatiei domnolor Stefan Constantin si Stefan Nineta a suprafetei de 2410 mp, cu destinatie "drum public")

67. Hotararea nr. 65 din 30-08-2011 (Hotarare privind acordarea unui premiu sportivilor care au obtinut titlul de Campion National la individual si pe echipe, sportivilor din cadrul Clubului Sportiv de Tenis S&F Tennis System)

66. Hotararea nr. 64 din 30-08-2011 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii "Amenajare curte Camin Cultural Paulesti")

65. Hotararea nr. 63 din 30-08-2011 (Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor si solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa a imobilului, proprietate privata a comunei, situat in satul Gageni comuna Paulesti, zona Dispensarului Gageni, in vederea infiintarii unei farmacii)

64. Hotararea nr. 62 din 30-08-2011 (Hotarare pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

63. Hotararea nr. 61 din 30-08-2011, partea II (Hotarare privind aprobarea Documentului de pozitie referitor la modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

62. Hotararea nr. 61 din 30-08-2011, partea I (Hotarare privind aprobarea Documentului de pozitie referitor la modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

61. Hotararea nr. 60 din 30-08-2011 (Hotarare privind stabilirea pretului la apa potabila, in comuna Paulesi, judetul Prahova)

60. Hotararea nr. 59 din 11-07-2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamanat de pe raza comunei Paulesti, pe luna iunie 2011)

59. Hotararea nr. 58 din 11-07-2011 (Hotarare privind atibuirea denumirii "Centrului Cultural Arh. Toma T Socolescu" Caminului Cultural Paulesti)

58. Hotararea nr. 57 din 11-07-2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, in luna iunie 2011)

57. Hotararea nr. 56 din 30-06-2011 (Hotarare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa potabila catre S.C. Pama S.R.L.)

56. Hotararea nr. 55 din 24-06-2011 (Hotarare privind secutirea S.C. Griro Transport SRL de la plata impozitului pe mijloacele auto, datorat de catre societate bugetului local al comunei Paulesti)

55. Hotararea nr. 54 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie deschisa a unei suprafete de teren situata in comuna Paulesti, Sat Paulesti, Tarla 12, Parcele A 609/34, in vederea amenajarii unui parc de joaca pentru copii)

54. Hotararea nr. 53 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea majorarii cotizatiei anuale a comunei Paulesti catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova)

53. Hotararea nr. 52 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii - Extindere intravilan cu zona locuinte si functiuni complementare si parcelare pentru amplasare locuinte (S=17758 mp) - comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, T10, parcelele A 578/26/27, beneficiar Vasile Stelian, Vasile Filica, Dutu Mariana, Dutu Marian, Baicu Aur Mihai, Baicu Mihaela Adriana, Vasile Constanta)

52. Hotararea nr. 51 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii - Extindere intravilan cu zona locuinte si functiuni complementare (S=2114 mp) - comuna Paulesti, Sat Paulestii Noi, T9, A571/5/6/ beneficiar Crisan Vasile si Crisan Ioana Catalina)

51. Hotararea nr. 50 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii - Ridicare restrictie de construire si lotizare teren pentru amplasare locuinte individuale (S=9721 mp) - comuna Paulesti, Tarla 15, PA624/21-24 beneficiar Stefan Constantin si Stefan Nineta Constanta)

50. Hotararea nr. 49 din 24-06-2011 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investitii - "Canalizari stradale, comuna Paulesti, judetul Prahova")

49. Hotararea nr. 48 din 30-05-2011 (Hotarare privind instrumentarea proiectului "Amenajare drumuri de explotare, in extravilanul comunei Paulesti, Judetul Prahova" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, Masura 125a "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii")

48. Hotararea nr. 47 din 30-05-2011 (Hotarare privind realizarea lucrarii de investitie "Amenajare drumuri de explotare, in extravilanul comunei Paulesti, Judetul Prahova")

47. Hotararea nr. 46 din 23-05-2011 (Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar celui mai varstnic locuitor din fiecare sat al comunei Paulesti)

46. Hotararea nr. 45 din 23-05-2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna mai 2011)

45. Hotararea nr. 44 din 23-05-2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Introducere teren in intravilan (S=22500 MP) pentru unitati industriale nepoluante - comuna Paulesti, extravilan T 41, parcelele A 853/15-18, beneficiar S.C. Amesis S.R.L.)

44. Hotararea nr. 43 din 23-05-2011, partea II (Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012)

43. Hotararea nr. 43 din 23-05-2011, partea I (Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012)

42. Hotararea nr. 42 din 27.04.2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Extindere intravilan (S=4543,25 mp) si lotizare teren pentru amplasare locuinte individuale izolate sau cuplate si amenajare drum acces (S total 6399,68 mp) in comuna Paulesti, sat Paulesti, T9, Parcela A572/80 beneficiar Iacob Nicolae, Iacob Claudia Alice si Stanciulescu Razvan Toma)

41. Hotararea nr. 41 din 27.04.2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Extindere intravilan (S=16031 mp) si lotizare teren pentru amplasare de locuinte (S total 16392 mp) in comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, tarla 9, parcelele A572/95,96, 571/3,4, beneficiar S.C. Mangy Construct S.R.L.)

40. Hotararea nr. 40 din 27.04.2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna aprilie 2011)

39. Hotararea nr. 39 din 27.04.2011 (Hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole)

38. Hotararea nr. 38 din 27.04.2011 (Hotarare pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paulesti)

37. Hotararea nr. 37 din 27.04.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, in luna aprilie 2011)

36. Hotararea nr. 36 din 30.03.2011 (Hotarare privind amenajarea unui parc si loc de joaca pentru copii in comuna Paulesti, sat Cocosesti)

35. Hotararea nr. 35 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului)

34. Hotararea nr. 34 din 30.03.2011 (Hotarare privind scutirea S.C. Oll Trans S.R.L. de la plata impozitului pe mijloace auto, datorat de catre societate, bugetului local al comunei Paulesti)

33. Hotararea nr. 33 din 30.03.2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe lunile februarie si martie 2011)

32. Hotararea nr. 32 din 30.03.2011 (Hotarare privind asocierea Comunei Paulesti cu Judetul Prahova si Comuna Blejoi in vederea realizarii investitiei - "Acces rutier peste magistrala CF-Bucuresti - Ploiesti - Brasov, in municipiul Ploiesti, tronsonul III")

31. Hotararea nr. 31 din 30.03.2011 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr.2/2012 prin care s-a aprobat infiintarea Clubului Sportiv Paulesti)

30. Hotararea nr. 30 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea criteriilor suplimentare de evaluare a veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce dapasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, in comuna Paulesti, Judetul Prahova)

29. Hotararea nr. 29 din 30.03.2011 (Hotarare privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului, pe raza comunei Prahova)

28. Hotararea nr. 28 din 30.03.2011 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti in vederea transformarii unor functii publice generale de referenti-agenti comunitari in functii publice specifice de politisti locali)

27. Hotararea nr. 27 din 30.03.2011 (Hotarare privind modificarea PUZ-ului - Extindere intravilan pentru zona servicii in vederea amplasarii unui centru de recuperare persoane varstnice, beneficiar S.C. Centrul Medical Mediurg in PUZ - Pensiune turistica, complex sportiv si de agrement, depozte, birouri, alei parcari, beneficiar Vintilescu Cristian Leonard)

26. Hotararea nr. 26 din 14.03.2011 (Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor si solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu situat la demisolul Caminului Cultural Paulesti)

25. Hotararea nr. 25 din 14.03.2011 (Hotarare privind concesionarea directa catre d-na Poteca I. Cristina, a imobilului in suprafata construita de 76,23 mp, care apartine domeniului privat al comunei Paulesti, situat in incinta Dispensarului Gageni in vederea functionatii unui cabinet medical individual)

24. Hotararea nr. 24 din 28.02.2011 (Hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa)

23. Hotararea nr. 23 din 28.02.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Paulesti, in luna februarie 2011)

22. Hotararea nr. 22 din 28.02.2011 (Hotarare privind aprobarea inchirierii unui Protocol de colaborare intre comuna Paulesti si S.C. Artsani Com S.R.L., in vederea amenajarii drumurilor vicinale si a extinderii retelelor pentru utilitati, in tarla 32, parcelele A 768/47 pana la A 768/49, 768/51 pana la A 768/57)

21. Hotararea nr. 21 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini si stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor si solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa a imobilului, proprietate privata a comunei, situat in satul Gageni, comuna Paulesti, zona Dispensarului Gageni, in vederea infiintarii unei farmacii)

20. Hotararea nr. 20 din 11.02.2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamanat de pe raza comunei Paulesti, pe luna ianuarie 2011)

19. Hotararea nr. 19 din 11.02.2011 (Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Paulesti nr. 25/2010 prin care s-a reglementat colectarea apelor meteorice de catre operatorul serviciului public de canalizare, in comuna Paulesti, judetul Prahova)

18. Hotararea nr. 18 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei)

17. Hotararea nr. 17 din 11.02.2011 (Hotarari privind aprobarea bugetului local al Clubului Sportiv Paulesti, pe anul 2011)

16. Hotararea nr. 16 din 11.02.2011 (Hotarari privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local - fondul de rulment, pe anul 2011)

15. Hotararea nr. 15 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Paulesti si a listei de investitii, pe anul 2011)

14. Hotararea nr. 14 din 11.02.2011 (Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Paulesti, pe anul 2010)

13. Hotararea nr. 13 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001)

12. Hotararea nr. 12 din 11.02.2011 (Hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica deschisa, a unui spatiu in suprafata de 38 mp, proprietate publica a comunei Paulesti, situat la subsolul Caminului Cultural Paulesti)

11. Hotararea nr. 11 din 11.02.2011 (Hotarare privind participarea comunei Paulesti, judetul Prahova la implementarea proiectului "Intarirea Capacitatii Operationale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Crestere Ploiesti - Prahova")

10. Hotararea nr. 10 din 11.02.2011 (Hotararea privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1595/22.02.2012, incheiat intre Consiliul Local Paulesti si S.C. Astec SD Farm S.R.L.)

9. Hotararea nr. 9 din 11.02.2011 (Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3017/31.03.2008, incheiat intre Consiliul Local Paulesti si S.C. Universal Com Prod Gheorghita S.R.L. Blejoi)

8. Hotararea nr. 8 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea lucrarii PUZ - Extindere intravilan si parcelarea teren in vederea amplasarii de locuinte (S-10067 mp) - comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, Tarla 9, Parcelele A571/43,44, beneficiar S.C. Ovai Trans S.R.L. si Vaduva Ioana Zenobia Venera)

7. Hotararea nr. 7 din 11.02.2011 (Hotarare privind decontarea transportului cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant de pe raza comunei Paulesti, pe luna decembrie 2010)

6. Hotararea nr. 6 din 21.01.2011 (Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali, in cadrul Primariei comunei Paulesti, pe anul 2011)

5. Hotararea nr. 5 din 11.02.2011 (Hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor la canalizare - epurare, pentru comuna Paulesti, judetul Prahova)

4. Hotararea nr. 4 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti)

3. Hotararea nr. 3 din 11.02.2011 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Paulesti)

2. Hotararea nr. 2 din 11.02.2011 (Hotarare privind construirea Comisiei locale de ordine publica, a comunei Paulesti, judetul Prahova)

1. Hotararea nr. 1 din 11.02.2011 (Hotarare privind infiintarea Politiei Locale Paulesti, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Paulesti, prin reorganizarea serviciului de Politie Comunitara Paulesti)

+ANUL 2010

1. Hotararea nr. 1 din 06.01.2010

2. Hotararea nr. 2 din 26.01.2010

3. Hotararea nr. 3 din 26.01.2010

4. Hotararea nr. 4 din 26.01.2010

5. Hotararea nr. 5 din 26.01.2010

6. Hotararea nr. 6 din 26.01.2010

7. Hotararea nr. 7 din 26.01.2010

8. Hotararea nr. 8 din 26.01.2010

9. Hotararea nr. 9 din 26.01.2010

10. Hotararea nr. 10 din 26.01.2010

11. Hotararea nr. 11 din 24.02.2010

12. Hotararea nr. 12 din 24.02.2010

13. Hotararea nr. 13 din 24.02.2010

14. Hotararea nr. 14 din 24.02.2010

15. Hotararea nr. 15 din 24.02.2010

16. Hotararea nr. 16 din 05.03.2010

17. Hotararea nr. 17 din 05.03.2010

18. Hotararea nr. 18 din 05.03.2010

19. Hotararea nr. 19 din 05.03.2010

20. Hotararea nr. 20 din 05.03.2010

21. Hotararea nr. 21 din 05.03.2010

22. Hotararea nr. 22 din 05.03.2010

23. Hotararea nr. 23 din 15.04.2010

24. Hotararea nr. 24 din 15.04.2010

25. Hotararea nr. 25 din 15.04.2010

26. Hotararea nr. 26 din 15.04.2010

27. Hotararea nr. 27 din 15.04.2010

28. Hotararea nr. 28 din 15.04.2010

29. Hotararea nr. 29 din 23.04.2010

30. Hotararea nr. 30 din 23.04.2010

31. Hotararea nr. 31 din 23.04.2010

32. Hotararea nr. 32 din 23.04.2010

33. Hotararea nr. 33 din 23.04.2010

34. Hotararea nr. 34 din 23.04.2010

35. Hotararea nr. 35 din 26.05.2010

36. Hotararea nr. 36 din 26.05.2010

37. Hotararea nr. 37 din 26.05.2010

38. Hotararea nr. 38 din 26.05.2010

39. Hotararea nr. 39 din 26.05.2010

40. Hotararea nr. 40 din 26.05.2010

41. Hotararea nr. 41 din 26.05.2010

42. Hotararea nr. 42 din 26.05.2010

43. Hotararea nr. 43 din 28.06.2010

44. Hotararea nr. 44 din 28.06.2010

45. Hotararea nr. 45 din 28.06.2010

46. Hotararea nr. 46 din 28.06.2010

47. Hotararea nr. 47 din 28.06.2010

48. Hotararea nr. 48 din 28.06.2010

49. Hotararea nr. 49 din 28.06.2010

50. Hotararea nr. 50 din 30.07.2010 

51. Hotararea nr. 51 din 30.07.2010

52. Hotararea nr. 52 din 30.07.2010

53. Hotararea nr. 53 din 30.07.2010

54. Hotararea nr. 54 din 13.08.2010

55. Hotararea nr. 55 din 13.08.2010

56. Hotararea nr. 56 din 13.08.2010

57. Hotararea nr. 57 din 13.08.2010

58. Hotararea nr. 58 din 13.08.2010

59. Hotararea nr. 59 din 13.08.2010

60. Hotararea nr. 60 din 13.08.2010

61. Hotararea nr. 61 din 10.09.2010

62. Hotararea nr. 62 din 10.09.2010

63. Hotararea nr. 63 din 10.09.2010

64. Hotararea nr. 64 din 10.09.2010

65. Hotararea nr. 65 din 10.09.2010

66. Hotararea nr. 66 din 10.09.2010

67. Hotararea nr. 67 din 10.09.2010

68. Hotararea nr. 68 din 29.09.2010

69. Hotararea nr. 69 din 29.09.2010

70. Hotararea nr. 70 din 29.09.2010

71. Hotararea nr. 71 din 29.09.2010

72. Hotararea nr. 72 din 29.09.2010

73. Hotararea nr. 73 din 29.09.2010

74. Hotararea nr. 74 din 28.10.2010

75. Hotararea nr. 75 din 28.10.2010

76. Hotararea nr. 76 din 28.10.2010

77. Hotararea nr. 77 din 28.10.2010

78. Hotararea nr. 78 din 28.10.2010

79. Hotararea nr. 79 din 28.10.2010

80. Hotararea nr. 80 din 28.10.2010

81. Hotararea nr. 81 din 28.10.2010

82. Hotararea nr. 82 din 28.10.2010

83. Hotararea nr. 83 din 28.10.2010

84. Hotararea nr. 84 din 28.10.2010

85. Hotararea nr. 85 din 11.11.2010

86. Hotararea nr. 86 din 13.12.2010

87. Hotararea nr. 87 din 13.12.2010

88. Hotararea nr. 88 din 13.12.2010

89. Hotararea nr. 89 din 13.12.2010

90. Hotararea nr. 90 din 13.12.2010

91. Hotararea nr. 91 din 13.12.2010

92. Hotararea nr. 92 din 13.12.2010

93. Hotararea nr. 93 din 13.12.2010

94. Hotararea nr. 94 din 29.12.2010

95. Hotararea nr. 95 din 29.12.2010

96. Hotararea nr. 96 din 29.12.2010

97. Hotararea nr. 97 din 29.12.2010

+ANUL 2009

1. Hotararea nr. 1 din 13.01.2009

2. Hotararea nr. 2 din 30.01.2009

3. Hotararea nr. 3 din 30.01.2009

4. Hotararea nr. 4 din 30.01.2009

5. Hotararea nr. 5 din 30.01.2009

6. Hotararea nr. 6 din 30.01.2009

7. Hotararea nr. 7 din 30.01.2009

8. Hotararea nr. 8 din 30.01.2009

9. Hotararea nr. 9 din 30.01.2009

10. Hotararea nr. 10 din 30.01.2009

11. Hotararea nr. 11 din 30.01.2009

12. Hotararea nr. 12 din 27.02.2009

13. Hotararea nr. 13 din 27.02.2009

14. Hotararea nr. 14 din 27.02.2009

15. Hotararea nr. 15 din 27.02.2009

16. Hotararea nr. 16 din 27.02.2009

17. Hotararea nr. 17 din 31.03.2009

18. Hotararea nr. 18 din 31.03.2009

19. Hotararea nr. 19 din 31.03.2009

20. Hotararea nr. 20 din 31.03.2009

21. Hotararea nr. 21 din 31.03.2009

22. Hotararea nr. 22 din 31.03.2009

23. Hotararea nr. 23 din 31.03.2009

24. Hotararea nr. 24 din 31.03.2009

25. Hotararea nr. 25 din 30.04.2009

26. Hotararea nr. 26 din 30.04.2009

27. Hotararea nr. 27 din 30.04.2009

28. Hotararea nr. 28 din 30.04.2009

29. Hotararea nr. 29 din 30.04.2009

30. Hotararea nr. 30 din 30.04.2009

31. Hotararea nr. 31 din 30.04.2009

32. Hotararea nr. 32 din 20.05.2009

33. Hotararea nr. 33 din 20.05.2009

34. Hotararea nr. 34 din 20.05.2009

35. Hotararea nr. 35 din 20.05.2009

36. Hotararea nr. 36 din 25.06.2009

37. Hotararea nr. 37 din 25.06.2009

38. Hotararea nr. 38 din 25.06.2009

39. Hotararea nr. 39 din 25.06.2009

40. Hotararea nr. 40 din 25.06.2009

41. Hotararea nr. 41 din 25.06.2009

42. Hotararea nr. 42 din 25.06.2009

43. Hotararea nr. 43 din 25.06.2009

44. Hotararea nr. 44 din 14.07.2009

45. Hotararea nr. 45 din 14.07.2009

46. Hotararea nr. 46 din 14.07.2009

47. Hotararea nr. 47 din 14.07.2009

48. Hotararea nr. 48 din 14.07.2009

49. Hotararea nr. 49 din 14.07.2009

50. Hotararea nr. 50 din 20.08.2009

51. Hotararea nr. 51 din 20.08.2009

52. Hotararea nr. 52 din 20.08.2009

53. Hotararea nr. 53 din 20.08.2009

54. Hotararea nr. 54 din 20.08.2009

55. Hotararea nr. 55 din 20.08.2009

56. Hotararea nr. 56 din 23.09.2009

57. Hotararea nr. 57 din 23.09.2009

58. Hotararea nr. 58 din 23.09.2009

59. Hotararea nr. 59 din 23.09.2009

60. Hotararea nr. 60 din 23.09.2009

61. Hotararea nr. 61 din 23.09.2009

62. Hotararea nr. 62 din 23.09.2009

63. Hotararea nr. 63 din 23.09.2009

64. Hotararea nr. 64 din 23.09.2009